Studeren via een uitwisselingsprogramma of als free-mover

Je kan op 2 manieren studeren in het buitenland:

Studeren via een uitwisselingsprogramma

Studeren via een uitwisselingsprogramma is de eenvoudigste en meest voordelige manier om in het buitenland te studeren. Je schrijft je dan in aan een Vlaamse hogeschool of universiteit en studeert tijdelijk in het buitenland via een uitwisselingsprogramma (bijvoorbeeld Erasmus+).

Voordelen

 • Je betaalt geen inschrijvingsgeld aan de buitenlandse instelling waar je tijdelijk studeert.
 • Je ontvangt een beurs waarmee je verblijfs- of reiskosten kan betalen.
 • Je blijft in orde voor de sociale zekerheid en eventuele kinderbijslag.
 • Je behoudt je studietoelage.
 • De activiteiten die je in het buitenland doet, worden erkend binnen je opleiding in Vlaanderen.
 • Je behaalt aan het einde van je opleiding een volledig Vlaams diploma.

Waar kan je terecht voor meer informatie?

Neem contact op met de dienst internationalisering van je eigen hogeschool of universiteit. Vind meer informatie over studeren via een uitwisselingsprogramma:

Naar boven

Op eigen initiatief inschrijven aan een buitenlandse instelling -  de 'free-mover'

Je kan je buitenlandse studie-ervaring ook volledig zelf regelen. Je schrijft je in dat geval in voor een volledige opleiding aan een buitenlandse instelling voor hoger onderwijs. Dat kan een iets duurdere en meer ingewikkelde mogelijkheid zijn, afhankelijk van het gastland.

Waarmee moet je rekening houden?

 • Je regelt en financiert alles zelf.
 • Je betaalt inschrijvingsgeld aan de buitenlandse instelling.
 • Je kan je het best informeren over sociale zekerheid, kinderbijslag ...
 • Onder bepaalde voorwaarden kan je een studietoelage krijgen van de Vlaamse Gemeenschap.
 • Aan het einde van je opleiding behaal je een buitenlands diploma. Misschien moet je dat gelijkwaardig laten verklaren door NARIC-Vlaanderen voor je er in Vlaanderen mee aan de slag kan.
 • Voor je start, kan je het best contact opnemen met het NARIC-centrum van het land waar je wil studeren. Je krijgt er meer informatie over het hoger onderwijs in dat land.

Waar kan je terecht voor meer informatie?

Meer informatie vind je  op:

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Websites