Studiedag omgaan met verschillen tussen leerlingen, leerkrachten en scholen - 23 oktober 2019, Brussel

 • 16 september 2019

De spanning tussen differentiatie en excellentie

Wil je meer weten? Kom dan naar de studiedag georganiseerd door het Steunpunt Onderwijsonderzoek (SONO).

Programma en werkvormen

 • Op het programma staan sessies over: 
  • De menselijke kant achter de verschillen in onderwijs
  • Leraareffectiviteit en curriculum: doen wat telt
  • Sociale keuzeverschillen bij de overgang naar de derde graad in het secundair onderwijs
  • Spijbelen, binding en beleid
  • Trends in de sociale ongelijkheid en de impact ervan op het GOK-beleid en het onderwijsbeleid in het algemeen
  • Hefbomen voor de realisatie van een meer inclusief onderwijssysteem: schoolleiderschap en professionaliseringsinitiatieven
  • Een wetenschappelijke analyse van interventies en maatregelen voor effectief vreemdetalenonderwijs
  • Differentiëren en excelleren: wat is de rol van het evaluatiebeleid van een school?
  • Duaal leren:kansen en gevaren voor leerlingen, scholen en bedrijven
  • De (on)zin van master basisonderwijs.
  • Een afstemming tussen het strategisch beleid en het personeelsbeleid. Hoe verschillen scholen daarin en wat kunnen we uit deze verschillen leren?
  • De inzet van GOK-middelen in secundaire scholen
  • Studiekosten in het leerplichtonderwijs

Lees het programma

 • Werkvormen: plenaire sessie en workshops

Doelgroep: basis- en secundair onderwijs

Schooldirecteurs, beleidsmedewerkers, pedagogische begeleiders, leerkrachten, lerarenopleiders, zorgcoördinatoren, onderzoekers en studenten 

Praktisch

 • Datum: woensdag 23 oktober 2019
 • Locatie: Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88, 1000 Brussel

Inschrijven