Studietoelage aanvragen nog nooit zo eenvoudig


Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 4 augustus 2016


Vanaf deze week kunnen ouders opnieuw een aanvraag indienen voor een school- of studietoelage voor hun kinderen, van het kleuter- tot het hoger onderwijs. Dat gebeurt automatisch of kan via een papieren formulier of online. Door een grondige update van de online aanvraagmodule kan dat nu veel gebruiksvriendelijker. De koppeling van allerhande databanken maakt dat de aanvrager heel wat minder gegevens moet invullen. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits zet hiermee het pad verder naar een sterk vereenvoudigde en automatische toekenning van studietoelagen.

Voor ouders die nood hebben aan een extra financiële ondersteuning voor hun schoolgaande kinderen voorziet de Vlaamse overheid in studietoelagen of -beurzen, van het kleuter- tot het hoger onderwijs. Tijdens het schooljaar 2015-2016 verwerkte de afdeling School- en Studietoelagen zo meer dan 480.000 aanvragen.

Voor het komende schooljaar 2016-2017 kunnen ouders vanaf deze week opnieuw een school- of studietoelage aanvragen. Dat kan digitaal of via een papieren formulier. Wie in de afgelopen jaren een toelage kreeg, hoeft zelfs geen nieuwe aanvraag in te dienen. De afdeling School- en Studietoelagen schrijft in de loop van het schooljaar mensen aan met de vraag of zij ook dit jaar een toelage willen en bezorgt hen hierbij een vooraf ingevuld formulier. Ouders moeten dit formulier enkel nog nakijken, eventueel verbeteren en terugsturen. Van de meer dan 480.000 aanvragen tijdens het schooljaar 2015-2016 werden er al 115.000 automatisch opgestart. Mensen die zelf een aanvraag indienen doen dit voor 50% op papier en 50% digitaal.

Digitaal: eenvoudiger dan ooit

Een online aanvraag is het gemakkelijkst: het kan via pc of een mobiel toestel en er zijn geen postzegels nodig. Door een grondige update van de online aanvraagmodule kan dat nu veel gebruiksvriendelijker. De koppeling van allerhande databanken maakt dat de aanvrager heel wat minder gegevens moet invullen, zoals verschillende inkomstengegevens en gegevens over de school en opleiding. Gegevens die vooraf ingevuld zijn, zoals persoonsgegevens van de aanvrager en gegevens over de gezins­samenstelling, hoeft de gebruiker alleen nog na te kijken. Met enkele klikken kan je de hulp inroepen van de Vlaamse infolijn via chat, mail of telefoon (gratis nummer 1700).

Papier: 75% korter

Een aanvraag op papier invullen kan nog altijd. Ook dit formulier is sterk vereenvoudigd: vorig jaar nog 8 bladzijden, dit jaar 1 blad recto-verso.

Wie meer informatie zoekt of wil weten wanneer zijn dossier aan de beurt is kan terecht op www.studietoelagen.be of kan gratis 1700 bellen.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “De toekenning van een school- of studietoelage en de tijdige uitbetaling ervan is belangrijk voor heel veel gezinnen. Maar niet alle gezinnen vragen de toelage (tijdig) aan of slagen er in om het dossier goed samen te stellen. Voor steeds meer gezinnen wordt de aanvraag automatisch opgestart. Het papieren aanvraagformulier werd sterk vereenvoudigd. De update van de online aanvraagmodule maakt nu ook het digitaal formulier een pak gebruiksvriendelijker. De komende jaren investeren we verder zodat meer mensen zo vroeg mogelijk in het schooljaar automatisch de aanvraag kunnen opstarten. Wie recht heeft op een toelage moet die ook krijgen.”