Subsidies voor scholen om hun verwarmingsinstallaties optimaal te laten afstellen


Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 18 april 2017


Vanaf vandaag biedt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits alle onderwijsverstrekkers, van kleuterschool tot universiteit, de kans om hun verwarmingsinstallatie optimaal te laten afstellen tegen de volgende winter. Ze kunnen daarbij een subsidie van 500 euro krijgen voor een verwarmingsinstallatie tot 100 kilowatt en 1500 euro voor een installatie boven 100 kilowatt. Een correct afgestelde verwarmingsinstallatie kan tot 10% energie besparen met een eerder beperkte investering. Op jaarbasis kan een school hierdoor gemiddeld 2800 euro aan verwarmingskosten besparen. Dit maakte minister Crevits deze ochtend bekend in de gemeenteschool De Notelaar in Beernem.

Een goed onderhouden en afgestelde verwarmingsinstallatie is heel belangrijk. Zo bespaart de school op energiekosten en verminderen we de CO2-uitstoot. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits voorziet hiervoor in een éénmalige subsidie van maximaal 500 euro per verwarmingsinstallatie tot 100 kilowatt en 1500 euro per verwarmingsinstallatie boven 100 kilowatt. Wie na 1 juli 2017 zijn dossier indient, krijgt nog respectievelijk 400 euro of 1400 euro. Het afstellen van verwarmingsinstallaties in scholen is één van de 11 klimaatmaatregelen die de onderwijssector neemt met het oog op de realisatie van de klimaatdoelstellingen van de Vlaamse regering.

De Vlaamse overheid spendeert per jaar 700 miljoen euro aan energie en is daarmee de derde grootste energieverbruiker van België. Daarmee gaat natuurlijk een grote verantwoordelijkheid gepaard, want dat energieverbruik betekent ook een uitstoot van 3,3 miljoen ton CO2. Ook de onderwijssector heeft met haar uitgebreid gebouwenpatrimonium een belangrijke rol te spelen in efficiënt gebruik van energie. Bij nieuwbouw- en renovatieprojecten wordt vandaag al heel wat aandacht geschonken aan energiezuinigheid, toch kan er in de bestaande infrastructuur nog heel wat energie-efficiëntiewinst gehaald worden. Door het optimaal afstellen van de verwarmingsinstallatie kan een school op jaarbasis gemiddeld 2800 euro besparen op verwarmingskosten.

Om deze klimaatmaatregel ruim bekend te maken, lanceert minister Crevits een flyer en de website www.mijnschoolhelpthetklimaat.be. Er is één site en één adres waar alle dossiers voor deze klimaatsubsidie kunnen worden ingediend, ongeacht het onderwijsnet, de koepel of het onderwijsniveau. Deze samenwerking tussen het Departement Onderwijs en Vorming, AHOVOKS, OVSG, het Provinciaal onderwijs, KOV, GO! en AGION is dan ook uniek. Alle erkende Nederlandstalige onderwijsinstellingen (van kleuterschool tot universiteit) in Vlaanderen of Brussel komen in aanmerking voor deze éénmalige subsidie.

Het afstellen van de verwarmingsketel houdt in dat er een controle en bijstelling moet gebeuren van diverse elementen van het verwarmingssysteem zoals bv;

  • correct instellen van de klok en van de bezettingstijden van de gebouwen rekening houdend met het lesprogramma, vakantiedagen, …
  • regeling van de branderinstallatie door het nakijken van het luchtdebiet, de luchtklep, …
  • controle van de distributie door het nazicht van kranen, regelborden, isolatie van de leidingen, stooklijnen, ..
  • nazicht radiatoren, thermostatische kranen

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Gemiddeld spenderen scholen vaak meer dan 100 euro per leerling per jaar aan verwarming. Met deze actie willen we op twee fronten tegelijk een impact hebben, de energiekost voor de school doen dalen én de CO2-uitstoot verminderen. Het optimaal afstellen van de verwarmingsinstallatie levert heel wat winst op, in verschillende opzichten. Het optimaal afstellen van de stookketels kan tot 10% van de energiekost besparen, wat bovendien een terugkerend voordeel is. Door deze actie en de aanpassing van het energiedecreet waarbij het Vlaams Energiebedrijf binnenkort het energieverbruik van alle scholen zal kunnen monitoren, kunnen we voortaan veel beter het effect van deze investeringen meten en evalueren.”

Naar boven