Taalkennis

Informatie voor je personeel

Hoe toont een personeelslid aan dat hij of zij over de vereiste taalkennis beschikt?

Alles wat je personeelslid moet weten, vind je op de pagina voor onderwijspersoneel over taalkennis.

Wat moet je doen?

Getuigschriften van taalkennis aan je werkstation bezorgen

Een personeelslid dat je aanstelt op basis van een Nederlandstalig bekwaamheidsbewijs, voldoet aan de taalvoorwaarde.

Een personeelslid dat je aanstelt op basis van een anderstalig studiebewijs, maar dat daarnaast een Nederlandstalig studiebewijs heeft dat een vereist, voldoende geacht of ander bekwaamheidsbewijs is voor een ambt van de personeelscategorie waarin het is aangesteld, kan dat studiebewijs gebruiken om de vereiste kennis van het Nederlands te bewijzen. Bezorg dat bewijsstuk aan je werkstation.

Bezorg je werkstation een kopie van het getuigschrift, (deel)certificaat van een taalopleiding of van een taalexamen waar een personeelslid de vereiste kennis van een taal mee bewijst.

Neem contact op met je werkstation als je twijfelt aan de geldigheid van het getuigschrift of (deel)certificaat.

Tijdelijke taalafwijking aanvragen

Als je een personeelslid wil aanwerven dat niet onmiddellijk beantwoordt aan de vereiste kennis van het Nederlands als onderwijstaal of van het Frans als verplichte 2de taal in het basisonderwijs, kan je voor dat personeelslid een tijdelijke afwijking aanvragen van de vereiste taalkennis.

Hoe een taalafwijking aanvragen?

Instellingen die elektronisch communiceren

Vraag een taalafwijking aan bij het ministerie door in de RL-1 waar je de opdracht van het personeelslid mee meldt ’ja’ te noteren in het veld ’Geen kandidaat vereiste taalkennis’. 

Instellingen die niet elektronisch communiceren

Voor de onderwijsinstellingen die nog niet elektronisch communiceren zoals de centra voor basiseducatie, volstaat het om op het formulier ‘Melding van de opdracht van een personeelslid’ in de rubriek opmerking te noteren: ’aanvraag taalafwijking: geen kandidaat vereiste taalkennis gevonden’.

Naar boven

Extra informatie

Verwante pagina's

Voor directies en administraties

Voor onderwijspersoneel