Team Mijn Onderwijs

Team Mijn Onderwijs

Wie contacteren bij vragen?

Directies en administraties

  • Algemene vragen over Mijn Onderwijs kan je stellen aan het Team Mijn Onderwijs: mijnonderwijs@vlaanderen.be.
    Schermovername kan via Teamviewer: Windows, Apple, zip-bestand. Gebruik bij voorkeur de browsers Edge Chromium of Firefox. Een andere browser? Open met een rechtermuisklik een nieuwe tab, nieuw venster of incognito.
     
  • Met vragen over aanmelden kan je terecht op het gratis nummer 1700.
     
  • Neem voor inhoudelijke vragen over een document of een databundel  contact op met de contactpersoon die je in het document vindt, of met je schoolbeheerteam. De contactpersoon van je schoolbeheerteam vind je in Mijn Onderwijs bij 'Mijn contacten'.

Personeelsleden in het onderwijs

Voor alle vragen over je salarisbrief en over het aanmelden bij Mijn Onderwijs: zie Mijn Onderwijs voor onderwijspersoneel.

Locatie

Team Mijn Onderwijs
Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
België

Online