Terbeschikkingstelling van je personeel

Terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden

Wat doe je als een personeelslid terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden (tbspa) vraagt? Hoe meld je het?

Terbeschikkingstelling wegens persoonlijke redenen voorafgaand aan het rustpensioen

Je personeelslid wil de vervroegde uitstapregeling of terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het brugpensioen (tbsvp). Wat doe je dan als onderwijsinstelling?