Terbeschikkingstelling wegens ziekte

Wat is het?

Ben je benoemd aan een hogeschool en zijn je bezoldigde ziektedagen opgebruikt? Dan word je ter beschikking gesteld wegens ziekte. Je ontvangt een wachtgeld dat een bepaald percentage van je laatste activiteitssalaris bedraagt.

Recht of gunst?

Deze vorm van terbeschikkingstelling is een recht.

Naar boven

Voorwaarden

Je bent benoemd, afwezig wegens ziekte en je bezoldigde ziektedagen zijn opgebruikt.

Naar boven

Begin, duur en einde

Begin

Je terbeschikkingstelling wegens ziekte (tbs wegens ziekte) start zodra je (nog) afwezig bent wegens ziekte en je bezoldigde ziektedagen uitgeput zijn.

Duur

Je kan je opdracht hervatten na afloop van je ziekte. In dat geval komt er een einde aan de terbeschikkingstelling.

Ben je al meer dan 6 maanden onafgebroken afwezig wegens ziekte en bevind je je in de stand tbs wegens ziekte? Dan kan de hogeschool je laten oproepen voor de pensioencommissie van het Bestuur Medische Expertise (Medex).

De pensioencommissie van Medex kan onder meer beslissen dat:

  • Je in staat bent je opdracht of een andere opdracht, zoals administratieve taken, te hervatten
  • Je tijdelijk ongeschikt bent en een nieuw onderzoek vereist is binnen enkele maanden
  • Je ziekte erkend wordt als een ernstige en langdurige ziekte
  • Je definitief ongeschikt bent en vroegtijdig op pensioen wegens ziekte gesteld moet worden

Op hun website vind je meer info over de beslissingen van Medex en de gevolgen ervan.

Einde

Je kan niet meer in de stand tbs wegens ziekte blijven als je de leeftijd hebt bereikt waarop je aanspraak kan maken op een rustpensioen in de overheidssector, en 30 dienstjaren hebt die voor de berekening daarvan in aanmerking komen. Als je je opdracht niet hervat, moet je ambtshalve met pensioen gaan.

Je kan nadat je 63 jaar bent geworden ook niet langer dan 365 dagen genieten van afwezigheid wegens ziekte. Het maakt niet uit of die afwezigheid bestaat uit bezoldigde ziektedagen of dat je ter beschikking gesteld bent wegens ziekte. In dat geval volgt eveneens de ambtshalve pensionering.

Naar boven

Gevolgen

Administratieve stand

Je bent ter beschikking gesteld.

Salaris

Je ontvangt een wachtgeld.

  • Als je lid bent van het administratief en technisch personeel (ATP), bedraagt het wachtgeld 60% van je laatste activiteitssalaris.
  • Als je lid bent van het onderwijzend personeel (OP), bedraagt het wachtgeld een percentage dat ligt tussen minimaal  50% en maximaal 75% van je laatste activiteitssalaris. De berekening van dat percentage gebeurt op basis van je aantal jaren geldelijke anciënniteit.
  • Als Medex je de erkenning geeft dat je lijdt aan een ernstige en langdurige ziekte, dan wordt het wachtgeld vastgesteld op 100% van je laatste activiteitssalaris. Dat gebeurt met terugwerkende kracht tot de begindatum van je tbs wegens ziekte.

Anciënniteit

Ben je lid van het OP? Zolang je je in de stand ‘terbeschikkingstelling’ bevindt, verhoogt je geldelijke anciënniteit niet en bouw je geen ziekteverlof op. Als je het werk echter hervat, krijg je die anciënniteit er wel bij. Dat gebeurt op het moment dat je opnieuw aan de slag gaat, maar er is een maximumduur: tbs wegens ziekte kan met een maximum van 2 jaar opgenomen worden in je geldelijke anciënniteit, en dus ook in je sociale anciënniteit voor de opbouw van ziektedagen.

Ben je lid van het ATP, dan bouw je tijdens de tbs wegens ziekte wel opnieuw ziekteverlof op. Wanneer het recht op 30 dagen bezoldigd ziekteverlof opnieuw wordt bereikt, wordt de tbs wegens ziekte onderbroken en worden er opnieuw 30 dagen bezoldigd ziekteverlof verleend. Bij niet-hervatting word je vanaf de 31ste ziektedag opnieuw ter beschikking gesteld wegens ziekte. Je periode van tbs kan slechts voor een maximumduur van 2 jaar opgenomen worden in je geldelijke anciënniteit.

Pensioen

Voor meer informatie over de invloed van dit verlof op je pensioen kan je terecht bij de Federale Pensioendienst (FPD).

Naar boven

Procedure

Je hogeschool laat je weten wanneer je recht op bezoldigde ziektedagen uitgeput is en dus vanaf wanneer je een wachtgeld tbs wegens ziekte zal ontvangen.

Je hogeschool beslist ook over de oproep voor de pensioencommissie van Medex.

Naar boven

Vragen?

Als je nog vragen hebt, kan je terecht bij je hogeschool.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina’s

Websites

Regelgeving