Terug naar school: Eerst verbinding, dan pas leerstof

  • 8 mei 2020

Binnenkort gaan de scholen weer open en zie je je leerlingen weer. Dat je dan veel leerstof wil inhalen is een normale reactie. Toch adviseren experten om plaats te maken voor verbinding en reflectie, voordat je de leerachterstand probeert aan te pakken. Voorzie dus ruimte om te polsen hoe het met je leerlingen gaat. 
Cultuureducatie kan je helpen om dingen die moeilijk uit te spreken zijn, een stem te geven.

Ontdek 5 adviezen en 12 concrete lestips: Cultuurkuur - Eerst verbinding, dan pas leerstof