Thema's onderwijsstatistieken

Leerlingenaantallen basis- en secundair onderwijs en hbo5

Je krijgt een overzicht van de leerlingenaantallen voor het basis- en secundair onderwijs (Excel-bestanden). Per instelling en vestigingsplaats vind je het aantal inschrijvingen per hoofdstructuur, leerjaar, onderwijsvorm enzovoort.

Inschrijvingen deeltijds kunstonderwijs

Je krijgt een overzicht van de inschrijvingen in de academies voor deeltijds kunstonderwijs (Excel-bestanden). Per academie en vestigingsplaats vind je het aantal inschrijvingen per studierichting, optie, graad enzovoort.

Leerlingenkenmerken per school (GOK)

Je krijgt gegevens over de leerlingenkenmerken voor gelijke onderwijskansen (GOK) per school zoals die gebruikt worden voor de berekening van de werkingsmiddelen in het gewoon basis- en secundair onderwijs.

Lestijden per school in het gewoon basisonderwijs

Voor elke school van het kleuter- en lager onderwijs krijg je een overzicht van het aantal toegekende lestijden volgens het nieuwe omkaderingssysteem sinds 2012-2013.

Hoger onderwijs in cijfers

De publicatie Hoger onderwijs in cijfers toont het aantal inschrijvingen met diplomacontract in het hoger onderwijs voor het lopende academiejaar.

Onderwijskiezer - Studierendement

Vind de meest actuele gegevens over het studierendement in het hoger onderwijs en het behalen van een bachelordiploma. Je kan zoeken op studierichting in de 3de graad secundair onderwijs en op academische of professionele bacheloropleiding.

Vroegtijdig schoolverlaten

In het rapport Vroegtijdig schoolverlaten in het Vlaams secundair onderwijs rapporteert het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming  over zijn berekeningen van vroegtijdig schoolverlaten op basis van eigen administratieve data.

Problematische afwezigheden en tucht

Je verneemt het aantal leerlingen dat minstens 5, 10, 15 of 30 halve dagen problematisch afwezig was, en hoeveel tuchtmeldingen er gebeurd zijn tijdens het schooljaar.