Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur voor je personeel

Wat is het?

De tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD) is:

 • Een voorrangsregeling voor de invulling van vacatures
 • Een tijdelijke aanstelling die meer dan 1 schooljaar kan duren
 • Een voorwaarde voor een vaste benoeming

Alles wat je personeel moet weten over de modaliteiten en voorwaarden, vind je op de pagina voor onderwijspersoneel over tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur.

Ontdek wat er verandert vanaf 1 september 2019 in de omzendbrief tijdelijke aanstelling van bepaalde en van doorlopende duur in een wervingsambt.(PERS/2019/03)

Het recht op een TADD

Het recht op een TADD geldt voor je personeelslid in het gesubsidieerd onderwijs:

 • Voor alle betrekkingen in alle scholen van het school- of centrumbestuur
 • In het basis- en secundair onderwijs in alle scholen van de scholengemeenschap

In het gemeenschapsonderwijs geldt het recht voor alle betrekkingen, in deze volgorde:

 • In de scholen van de scholengemeenschap
 • In de scholen van een andere scholengemeenschap van dezelfde scholengroep
 • In de scholen van dezelfde scholengroep die niet tot een scholengemeenschap horen

Je personeelslid moet de kandidatuurstelling voor een TADD jaarlijks herhalen, tot het personeelslid effectief is aangesteld met een TADD.

Je personeelslid behoudt het recht op TADD, ook wanneer het afwezig is wegens ziekte, arbeidsongeval of moederschapsrust.


Verlies van het recht op TADD

Je personeelslid kan het recht op TADD verliezen. Je vindt er meer informatie over in de omzendbrief tijdelijke aanstelling van bepaalde en van doorlopende duur in een wervingsambt. (PERS/2019/03).

Naar boven

Wat moet ik doen?

Begin van de TADD

 • Je personeelslid kandideert voor 15 juni via een aangetekende brief.
 • Je stelt de vereisten betreffende de TADD vast op 30 juni (ook voor administratief medewerkers).
 • Het recht op TADD geldt op 1 september, op voorwaarde dat je personeelslid dan het vereiste of voldoende geachte bekwaamheidsbewijs heeft voor het ambt waarvoor hij of zij heeft gekandideerd.


Hoe bereken ik de dienstanciënniteit?

Voor een TADD die begint op 1 september, bereken je de vereiste dienstanciënniteit op 30 juni voorafgaand. Je telt van het begin tot het einde van de aanstelling van het personeelslid:

 • Per ambt, in hoofdambt gepresteerd
 • In scholen van dezelfde scholengemeenschap of in scholen van hetzelfde schoolbestuur
 • Gespreid over minstens 2 schooljaren


Tellen mee als effectief gepresteerde dagen:

 • Zaterdagen, zondagen, wettelijke verlofdagen en schoolvakanties binnen de aanstellingsperiode
 • Periodes van zwangerschapsverlof, verwijdering omwille van een bedreiging van beroepsziekte of moederschapsbescherming, met een maximum van 140 dagen

Het aantal gepresteerde dagen mag je niet met 1,2 te vermenigvuldigen.

Je vindt meer informatie over de berekening in de omzendbrief tijdelijke aanstelling van bepaalde en van doorlopende duur in een wervingsambt (PERS/2019/03).

Hoe melden?

Aanvang van de TADD in een vacante aanstelling:

 • Met een RL-1, code 01 in veld 30
 • ATO 2
 • Einddatum oneindig (31.12.2999)

Aanvang van de TADD in een niet-vacante aanstelling:

 • Met een RL-1, code 01 in veld 30
 • ATO 1
 • Einddatum is het einde van de aanstelling

Einde van de TADD

 • In een niet-vacante aanstelling: bij het einde van de aanstelling
 • In een vacante aanstelling: de TADD-aanstelling loopt over de schooljaren heen, tenzij de betrekking aan een ander personeelslid moet worden toegekend of niet meer kan worden ingericht.

Voorbeelden vind je in de omzendbrief tijdelijke aanstelling van bepaalde en van doorlopende duur in een wervingsambt (PERS/2019/03).

Naar boven
 

TADD, vaste benoeming, functiebeschrijving en evaluatie van leerkrachten worden hervormd vanaf schooljaar 2021-2022. Dat proces verloopt in verschillende stappen. Tot het Vlaams Parlement het definitief aanneemt blijven de huidige regels van kracht.