Tijdelijke tewerkstelling van je personeelslid buiten de hogeschool via een samenwerkingsovereenkomst

Wat is het?

Een personeelslid van je hogeschool kan tijdelijk een opdracht uitoefenen bij een andere onderwijsinstelling of bij derden via een afwezigheid voor verminderde prestaties of een samenwerkingsovereenkomst.

Wat moet ik doen?

Afwezigheid voor verminderde prestaties

Wat je personeelslid moet weten vind je op de pagina voor onderwijspersoneel over afwezigheid voor verminderde prestaties.

Samenwerkingsovereenkomst

Zowel het personeelslid zelf als je hogeschool kunnen verzoeken om een samenwerkingsovereenkomst. De instemming van het personeelslid is een vereiste.

Alles wat je personeel moet weten, vind je op de pagina over mobiliteit vanuit het hoger onderwijs (samenwerkingsovereenkomsten)

Je personeelslid blijft gedurende de opdracht juridisch en administratief verbonden aan je hogeschool.

Je kan een vervanger aanstellen in je hogeschool.

De samenwerkingsovereenkomst bepaalt ten minste:

  • De aard en de vorm van de samenwerking
  • De termijn van de overeenkomst
  • De financiële en andere engagementen van de betrokken partijen, zoals de modaliteiten voor de terugbetaling van de loonkosten aan de hogeschool

Naar boven

Hoe melden?

Meld de dienstonderbreking met een RL-12.

Je meldt een samenwerkingsovereenkomst met een dienstonderbreking DO 125. De dienstonderbreking is bezoldigd omdat de betaling van het salaris ten laste blijft van de enveloppe van de hogeschool.

Meer informatie over de verschillende RL’s vind je in de technische handleiding over WebEdison op Edison - Schoolautomatiseerders - Download personeel.

Je bent verplicht om samenwerkingsovereenkomsten voor personeelsleden betaald door het centraal fonds te melden. Dat kan immers van belang zijn voor het al dan niet betalen van de vervanger ten laste van het centraal fonds.

Naar boven

Extra informatie

Verwante pagina's

Voor personeel hogescholen

Voor directies en administraties