Een diverse ouderwerking op school: tips en opdrachten

  • 17 november 2020

Met een filmpje over het belang van dialoog in onze diverse samenleving willen de ouderkoepelverenigingen KOOGO, GO! Ouders en VCOV ouderwerkingen inspireren om met 4 diversiteitstips aan de slag te gaan.

De 4 diversiteitstips:

  • Ga in overleg met anderen en vind jullie gemeenschappelijke verhaal.
  • Dialoog helpt bij het loskomen van stereotypen.
  • Elke identiteit is meerlagig. Beperk mensen niet tot één ervan.
  • Beoordeel de mensen niet op basis van de groep waartoe zij behoren, maar op basis van gedrag en handeling.

Aan de hand van 4 opdrachten ontdek je hoe je als oudervereniging de tips kan omzetten in de praktijk:

  • Opdracht 1: Zoek ontmoetingskansen in de activiteiten van de ouderwerking.
  • Opdracht 2: Ontdek welke drempels mensen ervaren in verband met de ouderwerking.
  • Opdracht 3: Interview elkaar en ontdek gelijkenissen in de verschillen.
  • Opdracht 4: Bespreek situaties waarin de ouderwerking vereenzelvigd wordt met één ouder.

Hoe je de opdrachten uitvoert lees je op:

Je oudervereniging kan ondersteuning krijgen bij de ouderkoepelvereniging.

Vind het filmpje en de opdrachten samengevat terug in een prezi.