Toegang tot Mijn Onderwijs

Toegang verlenen

Alleen een Mijn Onderwijsbeheerder kan toegang verlenen tot het platform Mijn Onderwijs en tot de beschikbare documenten:

 • De toegang tot het platform regel je in het gebruikersbeheer (WebIDM).
 • De toegang tot documenten van een thema regel je in Mijn Onderwijs 2.0.

Naar boven

Een gebruiker toevoegen via het gebruikersbeheer (WebIDM)

Kijk eerst of het personeelslid al als gebruiker geregistreerd is. Vind je het personeelslid niet terug, dan maak je een nieuwe gebruiker aan.

 • Je registreert rijksregisternummer, naam, voornaam, geslacht en geboortedatum.
 • Je voegt de relatie met jouw instelling toe.
 • Je geeft aan of de persoon een ‘gebruiker’ of een ‘(collega-)beheerder’ is voor jouw instelling.

Lees meer over toegang verlenen in de handleiding bij het gebruikersbeheer.

Naar boven

Een gebruiker toegang verlenen tot de beschikbare documenten via Mijn Onderwijs 2.0

De documenten zijn gekoppeld aan thema’s. Je geeft een gebruiker toegang tot een of meer thema’s. De gebruiker kan dan alle documenten die bij die thema’s horen, raadplegen.

Naar boven

Onrechtmatige toegang

Als je je toegang verschaft tot het systeem of je daarin handhaaft, terwijl je weet dat je daartoe geen recht hebt of niet bevoegd bent, maak je je schuldig aan strafbare feiten overeenkomstig de wet van 28 november 2000 inzake informaticacriminaliteit. In dat geval kan je ook aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schade.

Hetzelfde geldt wanneer je je toegangsbevoegdheid overschrijdt met bedrieglijk opzet of met de bedoeling te schaden.

Naar boven

Wie contacteren bij vragen?

Directies en administraties

 • Algemene vragen over Mijn Onderwijs kan je stellen aan het Team Mijn Onderwijs: mijnonderwijs@vlaanderen.be.
  Schermovername kan via Teamviewer: Windows, Apple, zip-bestand. Gebruik bij voorkeur de browsers Edge Chromium of Firefox. Een andere browser? Open met een rechtermuisklik een nieuwe tab, nieuw venster of incognito.
   
 • Met vragen over aanmelden kan je terecht op het gratis nummer 1700.
   
 • Neem voor inhoudelijke vragen over een document of een databundel  contact op met de contactpersoon die je in het document vindt, of met je schoolbeheerteam. De contactpersoon van je schoolbeheerteam vind je in Mijn Onderwijs bij 'Mijn contacten'.

Personeelsleden in het onderwijs

Voor alle vragen over je salarisbrief en over het aanmelden bij Mijn Onderwijs: zie Mijn Onderwijs voor onderwijspersoneel.