Toekomstige leraren en burgerlijk-ingenieurs sterker aan de start van hun opleiding


Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 12 januari 2018


Vanaf volgend academiejaar zullen studenten die aan de hogeschool een opleiding tot leraar willen starten, en studenten die aan de universiteit een opleiding tot burgerlijk ingenieur of burgerlijk ingenieur-architect willen starten, zich pas kunnen inschrijven na deelname aan een niet-bindende toelatingsproef. Dat heeft de Vlaamse Regering beslist op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits.

Studiekeuze versterken

De invoering van verplichte niet-bindende toelatingsproeven in het hoger onderwijs maakt deel uit van het beleid van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits om de studiekeuze van jongeren te versterken. Om die studiekeuze te maken, liet de minister al de oriënteringsproef Columbus ontwikkelen voor leerlingen op het einde van het secundair onderwijs. De ontwikkeling van niet-bindende toelatingsproeven voor specifieke opleidingen is een tweede stap.

De bedoeling is dat studenten die voor deze opleidingen kiezen met realistische verwachtingen aan de start komen en zo meer studiesucces kunnen boeken. Meer dan ooit heeft de arbeidsmarkt in de toekomst nood aan goed opgeleide leraren en ingenieurs.

Geen herinvoering van het toelatingsexamen burgerlijk ingenieur

De niet-bindende toelatingsproeven zijn bedoeld om de studiekeuze te versterken en niet om de instroom te beperken. Voor opleidingen tot leraar of burgerlijk ingenieur – beroepen waar grote nood aan is – zou dat ook geen goede zaak zijn. De maatregel gaat dus niet de herinvoering van het vroegere toelatingsexamen burgerlijk ingenieur. Dat had wel de bedoeling om de instroom te beperken, en had dus een bindend karakter.

Het toelatingsexamen burgerlijk ingenieur is in 2004-2005 afgeschaft, toen de Bolognahervorming werd doorgevoerd. Toen is ervoor geopteerd om enkel nog aan instroombeperking te doen voor de opleidingen arts en tandarts, en de opleidingen in de kunsten. Dat blijft zo: enkel voor die opleidingen bestaat er een bindend toelatingsexamen.

Deelname en remediëring

Deelname aan een toelatingsproef wordt vanaf volgend academiejaar een inschrijvingsvoorwaarde, maar het resultaat is niet bindend. Een student die niet slaagt voor de proef krijgt nog steeds toelating tot de opleiding. Wel kan de instelling beslissen om bij een lage score remediëring op te leggen. Ook dat is bedoeld als maatregel om het studiesucces te verhogen. Studenten die bij de start bepaalde werkpunten vaststellen, kunnen zich op die manier meteen gericht bijspijkeren.

De proeven voor de lerarenopleidingen zijn ontwikkeld door de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) en de voorbije jaren al afgenomen bij startende studenten. De proef is beschikbaar via een digitaal platform (www.vlhora.be/instaptoets.html) en staat open voor iedereen die overweegt om te kiezen voor een lerarenopleiding aan de hogeschool (kleuter, lager of secundair onderwijs).

De proeven voor de opleidingen burgerlijk ingenieur en burgerlijk ingenieur-architect zijn ontwikkeld door de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) en worden op papier afgenomen. Daarmee knopen de universiteiten aan bij de “ijkingstoetsen” die al bestonden en ook voor andere opleidingen in opmaak zijn (www.ijkingstoets.be). Volgend academiejaar wordt deelname aan zo’n toets nu verplicht voor de opleidingen burgerlijk ingenieur en burgerlijk ingenieur-architect, voor andere opleidingen is deelname nog niet verplicht.

Verdere ontwikkeling en veralgemening

Omdat de toetsen voor andere opleidingen (bv. wetenschappen of diergeneeskunde) nog in ontwikkeling zijn, wordt deelname voor die opleiding nog niet verplicht. Het is de bedoeling om in de toekomst de proeven ook voor andere opleidingen te verplichten zodra die voldoende op punt staan.

In overleg met de hogescholen en universiteiten voorziet minister Crevits in de nodige middelen om de proeven te realiseren. Jaarlijks gaat 200.000 euro naar de experten die instaan voor de ontwikkeling van Columbus en zo’n 100.000 euro naar zowel de VLHORA als de VLIR. Samen met de centrale kosten voor het digitale platform voor de proeven gaat het om een investering van zo’n half miljoen per jaar.

Het besluit dat de verplichting invoert voor de lerarenopleidingen en de opleidingen burgerlijk ingenieur en burgerlijk ingenieur-architect werd vandaag principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Het gaat nu naar de Raad van State voor advies. Eind 2017 stemde het Vlaams-Parlement de decretale basis voor deze maatregel.