Toetsen voor scholen in Mijn Onderwijs

In Mijn Onderwijs vind je toetsinstrumenten voor scholen:

  • Het screeningsinstrument Aanvang Lager Onderwijs Taalvaardigheid (SALTO)
  • Het leerlingvolgsysteem (LVS)

Je krijgt toegang tot:

  • De handleiding
  • De toets(en)
  • De scoreformulieren om de resultaten op leerling/klasniveau in kaart te brengen

Meer over de toetsen en hoe je de toetsen afneemt, kan je vinden op Mijn Onderwijs:


Extra informatie

Verwante pagina's