Tussentijdse meta-evaluatie M-decreet

KVS Brussel, 27 maart 2017 - conferentie op uitnodiging

Omschrijving

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits gaf de opdracht voor een tussentijdse meta-evaluatie van het decreet inzake maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, kortweg het M-decreet. Het M-decreet werd op 12 maart 2014 aangenomen door het Vlaams Parlement en geleidelijk ingevoerd vanaf het schooljaar 2015-2016. Het stelt het onderwijs voor heel wat uitdagingen.

Sinds de inwerkingtreding verschenen meerdere publicaties die een ‘evaluatie’ maken van het M-decreet of deelaspecten ervan. Sommige van die publicaties zijn van de hand van wetenschappelijke onderzoekers, andere van de onderwijsinspectie of de administratie, nog andere van belangenorganisaties, UNIA of het Kinderrechtencommissariaat. Er loopt ondertussen ook onderzoek naar ervaringen met en implementatie van het M-decreet in het kader van het beleidsgericht steunpunt onderwijsonderzoek (SONO) en de onderwijsadministratie bereidt een M-monitor voor op basis van administratieve data.

De meta-evaluatie van die bronnen vormt de input voor een conferentie met vertegenwoordigers van onderwijsactoren, sociale partners, onderzoekers en beleidsverantwoordelijken. Tijdens de conferentie wordt gebrainstormd over hoe het verder moet met het M-decreet. De bedoeling is te komen tot beleidsleren, tot het formuleren van beleidsaanbevelingen voor de diverse betrokken actoren.

Naar boven

Programma

9.30 uur Onthaal met koffie
10 uur Welkom en opzet van de conferentie
10.15 uur Toelichting dagprogramma's met thema's en werkwijze 'Uw stem telt'
  Ronde 1
10.30 uur Introductie thema 1: Meer inclusief onderwijs?
10.45 uur Uw stem telt
11.30 uur Koffiepauze
  Ronde 2
11.45 uur Introductie thema 2: Mindshift
12 uur Uw stem telt
12.45 uur Lunch
  Ronde 3
13.30 uur Introductie thema 3: Meesterschap
13.45 uur Uw stemt telt
  Ronde 4
14.30 uur Introductie thema 4: Middelen
14.45 uur Uw stem telt
15.30 uur Koffiepauze
15.45 uur Plenaire round-up
16.15 uur Slotwoord minister Crevits
16.30 uur Einde conferentie

Naar boven

Voorbereidende documenten en bronnen

Naar boven

Presentatie en verslag

Meer informatie over het verloop van de conferentie vind je in de presentatie:pdf bestandPresentatie tussentijdse evaluatie M-decreet (pdf, 38 p.) (728 kB)

Het verslag volgt later.

Naar boven