Unieke opleiding voor lerarenopleiders in Vlaanderen


Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 14 januari 2018


Volgende maand start in Vlaanderen een gloednieuwe en unieke opleiding voor lerarenopleiders. Het gaat om een opleiding om leraren die lesgeven in de lerarenopleidingen te ondersteunen en te professionaliseren.  Het doel is de nieuwe generatie leraren voor te bereiden op hun steeds complexer wordende taak. Dit Vlaanderenbreed project is tot stand gekomen door een nauwe samenwerking van heel wat instellingen. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits is ervan overtuigd dat deze opleiding ons onderwijs zal versterken. Ze investeert jaarlijks 200.000 euro.

Leraar van leraren

Lerarenopleiders zijn die leraren die lesgeven aan de lerarenopleidingen in Vlaanderen. Zij leren de knepen van het les geven aan kleuterleiders, onderwijzers en leraren secundair onderwijs. Het is een diverse groep elk met een eigen achtergrond en expertise. Ook voor de lerarenopleiders is het belangrijk dat ze zich verder kunnen professionaliseren. Een aparte opleiding voor lerarenopleiders bestaat er in Vlaanderen niet. Er waren wel initiatieven van masterclasses in Leuven en Gent. Op initiatief van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits start in februari een nieuwe opleiding voor lerarenopleiders. De lerarenopleiders krijgen gelegenheid om een opleiding te volgen die 1 tot 2 jaar duurt. Minister Crevits maakt hier jaarlijks ruim 200.000 euro voor vrij.

Vijf opleidingsonderdelen

De opleiding vertrekt vanuit de eigen praktijk van de lerarenopleiders en bestaat uit vijf opleidingsonderdelen:

  • De professionalisering van de lerarenopleider
  • Curriculumontwikkeling
  • Praktijkonderzoek
  • Coaching en begeleiding van ervaringsleren
  • Samen leren, samen opleiden

De deelnemers nemen hun eigen praktijk onder de loep en krijgen heel wat wetenschappelijke inzichten mee. Ze krijgen ook coaching-, trainings- en reflectiemodellen en er is de belangrijke uitwisseling van beroepservaring. Praktijk en theorie gaan hier hand in hand. 

Voor deze opleiding werken alle Vlaamse lerarenopleidingen samen. In de begeleidende stuurgroep zetelen de universiteiten, de hogescholen, vertegenwoordigers van Centra voor Volwassenenonderwijs, de beroepsvereniging VELOV en het departement Onderwijs.

De nieuw opleiding is in Europa uniek te noemen. Er zijn niet veel landen of regio’s die over een dergelijk initiatief voor de professionalisering van de lerarenopleiders beschikken. Nu al wordt er vanuit het buitenland met interesse gekeken naar de opleiding.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Lerarenopleiders hebben de belangrijke taak om onze toekomstige leraren kwalitatief voor te bereiden om voor de klas te staan. Het zijn de leraren die de toekomst van onze jongeren mee bepalen. De lerarenopleiders onderwijzen dus over onderwijzen. Tot nu beschikte Vlaanderen niet over een opleiding voor de lerarenopleiders. We brengen daar vanaf volgende maand verandering in met een unieke opleiding. Iedereen die betrokken is bij de lerarenopleidingen zet zijn schouders onder dit project en werkt samen met als doel de lerarenopleiders verder te professionaliseren en te ondersteunen.”

Website

Meer informatie over de opleiding voor lerarenopleiders (toelatingsvoorwaarden, inhoudelijke informatie opleidingsonderdelen, etc.) vind je op de website van de KU Leuven: Opleiding voor lerarenopleiders?!

Naar boven