Update corona: aantal leerlingen en leraren besmet / in quarantaine

  • 16 september 2020

We zijn dit schooljaar gestart in code geel. Dat betekent concreet dat alle leerlingen van alle leerjaren alle dagen naar school kunnen.

Via een fijnmazige aanpak kan er lokaal wel geschakeld worden naar een hoger pandemieniveau, als dat noodzakelijk blijkt op basis van de plaatselijke situatie.

Besmettingen in scholen en leerlingen en personeelsleden in quarantaine zijn onvermijdelijk. Scholen werken bij een besmetting binnen de schoolmuren hiervoor goed samen met de CLB’s.

De scholen zijn nu ruim 2 weken geleden gestart. Deze update brengt je op de hoogte van de cijfers voor het basis- en secundair onderwijs die de CLB’s tot nu toe hebben verzameld van het aantal:

  • Personeelsleden met een besmetting: 86 (0,05%)
  • Leerlingen met een besmetting: 638 (0,05%)
  • Personeelsleden in quarantaine: 368 (0,22%)
  • Leerlingen in quarantaine: 4278 (0,36%)

De cijfers geven een globaal beeld van de situatie van de voorbije 14 dagen. Ze vertellen dus iets over het einde van de zomervakantie en het begin van het schooljaar. Het coronavirus heeft namelijk een incubatieperiode van ongeveer 2 weken. Het is nog erg vroeg om conclusies te trekken.

Scholen verzetten nu al bergen, maar de veiligheidsmaatregelen volhouden blijft hoe dan ook cruciaal. Om quarantaine te voorkomen, moeten scholen met name hoogrisicocontacten vermijden. Sensibiliseer je personeel en leerlingen daar ook over.

Als een leerling of personeelslid besmet is, volg dan de instructies van het CLB en ondersteun hen. Zij doen in dat het geval het contactonderzoek en bepalen wat als hoogrisicocontact (nauw contact) geldt en wie er dus in quarantaine moet.

De situatie wordt op de voet gevolgd. De CLB’s geven deze cijfers vanaf nu tweewekelijks vrij. Je vindt de updates telkens op deze website.