Update corona: akkoord over draaiboeken 2020-2021

 • 8 juli 2020

De Vlaamse Onderwijspartners hebben overeenstemming bereikt over draaiboeken die een vlottere organisatie van volgend schooljaar mogelijk maken. 

Het beleidsdomein Onderwijs & Vorming stelde, in overleg met de GEES-werkgroep, de sociale partners en de onderwijsministers van de verschillende gemeenschappen, op 24 juni een overzichtelijk plan op voor de onderwijsinstellingen van alle onderwijsniveaus. Dat plan hanteert 4 mogelijke pandemieniveaus: van nul risico (niveau groen), over laag (niveau geel) en matig (niveau oranje) risico tot hoog risico (niveau rood).

Aan elk pandemieniveau zijn andere veiligheidsmaatregelen verbonden, maar het centrale uitgangspunt is telkens dat we het recht op leren maximaal willen garanderen. Zonder daarbij de veiligheid van het onderwijspersoneel en de leerlingen uit het oog te verliezen. De Veiligheidsraad bepaalt welk niveau op elk moment van toepassing is. Op 1 september wordt er gestart op niveau geel, onder voorbehoud van de evolutie van de besmettingen.

Nu is er een akkoord over de veiligheidsdraaiboeken. Die dienen als leeswijzer bij de pandemiescenario’s, maar bevatten voorts geen fundamentele wijzigingen ten opzichte van de scenario’s. Het basisonderwijs, het secundair onderwijs, het deeltijds kunstonderwijs en het volwassenenonderwijs krijgen voor de pandemieniveaus geel, oranje en rood telkens een draaiboek.

Deze update informeert je over:

 • De pandemiescenario’s voor volwassenenonderwijs en basiseducatie (fase oranje en rood), internaten, CLB's, onderwijs aan zieke kinderen en leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs
 • De veiligheidsdraaiboeken voor het basis- en secundair onderwijs, het deeltijds kunstonderwijs en het volwassenenonderwijs
 • Handvatten in coronatijd

Alle informatie over het nieuwe schooljaar en corona vind je gebundeld op de pagina 'Klaar voor schooljaar 2020-2021'

Pandemiescenario's en veiligheidsdraaiboeken

Pandemiescenario's aangevuld

 • De pandemiescenarios voor het volwassenenonderwijs en de basiseducatie zijn aangevuld met fases oranje en rood.
 • Daarnaast zijn er - naast de scenario’s voor de verschillende onderwijsniveaus - nu ook scenario's voor de de 4 mogelijke pandemieniveaus voor internaten, CLB's, onderwijs aan zieke kinderen (TOAH, SIO, type 5, K-dienst) en leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs. 
 • De richtlijnen voor levensbeschouwelijke vakken zijn geïntegreerd in de scenario's voor het basis- en secundair onderwijs. 

Opgelet: CLB’s hebben opdrachten waarvoor toegang tot de scholen onontbeerlijk is. Bovendien ondersteunen ze basis- en secundaire scholen bij maatregelen die ze kunnen nemen tijdens de verschillende fases van de pandemie. Maak met jouw CLB tijdig samenwerkingsafspraken voor het komende schooljaar. Zo zorg je er voor dat het recht op leerlingenbegeleiding gegarandeerd blijft.

Veiligheidsdraaiboeken voor fases geel - oranje - rood

Een veiligheidsdraaiboek is een leeswijzer bij een pandemieniveau: het expliciteert verplichtingen – maar legt er geen extra op – en geeft bijkomende adviezen die een lokale risicoanalyse kunnen ondersteunen. Er is telkens een draaiboek voor fases geel, oranje en rood.

 • Per onderwijsniveau en pandemieniveau wordt er een veiligheidsdraaiboek ter beschikking gesteld. We vertrekken hierbij van de bestaande draaiboeken en duiden aan wat er nieuw of gewijzigd is.
 • Hou de website in de gaten. Tegen 18 augustus werken we overzichtelijke webpagina’s uit die voor het basis- en het secundair onderwijs scherp weergeven wat jij moet weten, we brengen de relevante informatie samen vanuit de pandemiescenario’s en de veiligheidsdraaiboeken op jouw maat.
 • Wie niet kan wachten, kan de integrale draaiboeken nu al doornemen. Alle scenario's en veiligheidsdraaiboeken staan in één overzichtstabel. Per onderwijsniveau vind je een link naar de scenario's en draaiboeken.

Handvatten in coronatijd

 • Leden van The Belgian Pediatric Task Force en van de GEES nemen de meest recente wetenschappelijke literatuur over COVID-19 op een kritische manier onder de loep en formuleren aanbevelingen voor de opvolging van kinderen en jongeren. Zij beantwoorden in de loop van augustus vragen over keuzes die gemaakt zijn in de pandemiescenario's. Meer info ontvang je via de socialemediakanalen Facebook en Twitter.
 • Houd als je je schooljaar voorbereidt en in het bijzonder als je je lessenroosters opstelt rekening met alle pandemieniveaus.
 • Betrek vooraf je personeel, school-, ouder- en leerlingenraad.
 • Bundel je krachten. Om je te ondersteunen bij je denkproces rond essentiële doelen, afstandsonderwijs, evaluaties, in kaart brengen van de beginsituatie van leerlingen … neem je contact op met je pedagogische begeleidingsdienst.

De volgende corona update ontvang je op 18 augustus. Vragen van scholen krijgen doorlopend een antwoord op deze website.