Update corona: duidelijkheid over voorstel krokusvakantie en over mondmaskers in basisonderwijs

 • 20 januari 2021

Bijkomende preventieve veiligheidsmaatregelen

De evolutie van de coronacijfers – zowel in de maatschappij als in de scholen – wordt op de voet gevolgd. De cijfers in de scholen liggen een stuk lager dan voor de kerstvakantie en ze liggen lager dan in de brede maatschappij. Bovendien staat ons land er nog steeds beter voor dan de meeste andere Europese landen. Onderwijs blijft één van de prioritaire sectoren van de maatschappij.

Door de circulatie van coronavarianten blijft voorzichtigheid echter geboden. Daarom heeft onderwijsminister Ben Weyts samen met de onderwijspartners en in overleg met de virologen beslist bijkomende preventieve veiligheidsmaatregelen te nemen.

 • Het brede Vlaamse onderwijsveld legt een voorstel over de krokusvakantie ter goedkeuring voor aan het Overlegcomité (dat vrijdag samenkomt). Dat voorstel houdt in dat er tijdens de week voor de krokusvakantie - van 8 tot en met 12 februari - een afkoelingsperiode wordt ingelast in het gewoon secundair onderwijs. Deze week vullen scholen in met collectief, voltijds afstandsonderwijs. Het is belangrijk om tijdens deze week afstandsonderwijs sterk in te zetten op de motivatie en het welbevinden van je leerlingen. Scholen kunnen kwetsbare leerlingen op elk moment begeleiden op school. Ook dan respecteren ze de veiligheidsregels die nu gelden in het leerplichtonderwijs. 
  Deze maatregel geldt niet voor :
  • Het basisonderwijs: tijdens de noodzakelijke noodopvang zouden teveel leerlingen uit verschillende klassen en scholen gemengd worden. De cijfers tonen aan dat de maatregelen die in het basisonderwijs gelden efficiënt zijn. Blijf ze zeker nauwgezet opvolgen;
  • BuSO OV 1 en 2 uit zorg voor deze kwetsbare leerlingen voor wie afstandsonderwijs niet vanzelfsprekend is;
  • Het deeltijds kunst- en het volwassenenonderwijs waar code rood al erg strenge maatregelen oplegt.
 • Vanaf maandag 25 januari dragen alle leraren en leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar basisonderwijs uit voorzorg een mondmasker zodra een leerling of leraar in isolatie of in quarantaine moet.  In het buitengewoon basisonderwijs pas je dit toe in de laatstejaarsgroep voor die leerlingen voor wie het mogelijk is.
  Concreet dragen deze leerlingen verplicht een mondmasker:
  • In de hele school - in de klas en op de speelplaats;
  • Voor een periode van 14 dagen na het laatste contact met de betrokken leerling of het betrokken personeelslid;
  • In het volledige leerjaar van de leerling of het personeelslid dat in quarantaine of isolatie moet.

Ook in andere gevallen kan het CLB voorstellen dat de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar basisonderwijs een mondmasker dragen.

Volg bovendien de huidige veiligheidsmaatregelen extra goed op:

 • Vermijd indoor zo veel mogelijk intensief contact tussen klasgroepen. Zesdejaars die inspringen bij kleuters is nu geen goed idee;
 • Ventileer voldoende. Volg hiervoor de richtlijnen specifiek voor koude wintermaanden;
 • Blijf aandacht besteden aan contact tussen volwassenen in refter, leraarslokalen ... en overleg digitaal. Fysiek vergaderen mag nog altijd niet.
 • Ouders zijn momenteel niet toegelaten op school. Bijgevolg kunnen opendeurdagen niet fysiek plaatsvinden. Organiseer een digitaal alternatief.
  Scholen kunnen uitzonderlijk ouders of kandidaat-leerlingen ontvangen voor bijvoorbeeld een rondleiding of om een inschrijving te formaliseren. Lees meer over de voorwaarden.

Procedure sluiting school

Bij een clusterbesmetting (2 of meer gelinkte gevallen) met Covid-19 op je school volg je nauwgezet de ‘Procedure gedeeltelijke of volledige sluiting van een school1 n.a.v. een clusterbesmetting COVID-19’. Dat uniform protocol is en blijft van kracht. Welke maatregelen er genomen moeten worden en of er moet overgegaan worden tot een gedeeltelijke of volledige sluiting van je school hangt af van de lokale situatie en wordt beslist in overleg met alle actoren (CLB-arts, zorgraad, burgemeester, schoolbestuur ...) die tijdens de verschillende stappen van de procedure betrokken worden.

Coronabesmettingen en quarantaines in leerplichtonderwijs

De CLB’s geven tweewekelijks een stand van zaken van het aantal coronabesmettingen en quarantaines in het basis- en secundair onderwijs. Dit zijn de aantallen voor de periode van 4 t.e.m. 17 januari:

 • Personeelsleden met een besmetting: 290 (0,18 %)
 • Leerlingen met een besmetting: 1.355 (0,11 %)
 • Personeelsleden in quarantaine: 168 (0,1 %)
 • Leerlingen in quarantaine: 4.113 (0,34 %)

De cijfers (per provincie) schetsen de situatie van de voorbije 14 dagen. De cijfers in de scholen liggen een stuk lager dan voor de kerstvakantie en en lager dan in de brede samenleving. Het merendeel van de besmettingen is nog steeds te herleiden tot situaties buiten de schoolmuren. Maar scholen zijn geen eilanden: uit onderzoek blijkt dat scholen met enige vertraging de evolutie in de bredere samenleving volgen. Bovendien dook de nieuwe Britse variant van het virus pas in de 3de week na de kerstvakantie op in enkele scholen. Daarom blijft waakzaamheid geboden en wordt de situatie op de voet gevolgd.
De volgende rapportering - over 2 weken - gebeurt volgens een nieuw systeem. Tot nu toe sloeg de informatie vooral op besmettingen vastgesteld binnen het onderwijs en niet op besmettingen die bijvoorbeeld opgelopen zijn binnen het gezin. Er is vanaf nu een rechtstreekse link tussen het ‘Leerlingen Activiteiten en Registratie Systeem’ van de CLB’s en de ‘Zorgatlas’. Dat resulteert in een nog vollediger beeld van de besmettingen bij kinderen en jongeren, zowel binnen als buiten de schoolmuren.

Update 22 januari

Tijdens het Overlegcomité (OC) van 22 januari werden de afspraken die het brede Vlaamse onderwijsveld woensdag maakte over de krokusvakantie niet meer aangepast, waardoor deze nu definitief zijn.