Update corona: gefaseerde heropstart op 18 mei met pilootfase op 15 mei

 • 24 april 2020

Het basis- en secundair onderwijs hebben nu 1 week ‘preteaching’ achter de rug. Ongelooflijk sterk hoe scholen, leraren, leerlingen en ouders daar zo snel ‘hun draai’ in hebben gevonden. Deze fase met aanbod van nieuwe leerstof via afstandsonderwijs blijft van kracht.

Het Vlaamse onderwijsveld diende eerder deze week een voorstel in voor een gecontroleerde en gefaseerde heropening van de scholen vanaf 15 mei, mits de heropstart in andere sectoren goed verloopt. De Nationale Veiligheidsraad, uitgebreid met de minister-presidenten, maakt dat scenario mogelijk en heeft beslist dat de lessen op school kunnen herstarten vanaf maandag 18 mei. Vanaf vrijdag 15 mei kunnen scholen de deuren openen voor een pilootfase. Zo kan er tijdens het weekend waar nodig worden bijgestuurd.

Veiligheid van leerlingen en personeel staat voorop bij een heropstart. Daarom blijven de principes van social distancing en de contactbubbels heel belangrijk. Daarbovenop dragen leerlingen vanaf 12 jaar en personeelsleden op school mond- en neusbedekking en blijven de voorzorgsmaatregelen gelden.

Niet elke leerling kan meteen terug naar school, en ook niet voltijds. Uiteraard zijn álle leerlingen gebaat bij onderwijs op de schoolbanken, in hun vertrouwde klas. Maar die moeilijke keuze was nodig. Daarbij is gezocht naar een optimaal evenwicht tussen veiligheids- en pedagogische overwegingen: nood aan contactonderwijs voor basisvaardigheden, vlotte overgang naar een volgend onderwijsniveau of de arbeidsmarkt ...

Na overleg tussen de minister en alle onderwijspartners is eerder deze week al een draaiboek met maatregelen en richtlijnen verspreid over de invulling van de resterende onderwijstijd. De beslissingen van de Veiligheidsraad worden zo snel mogelijk verwerkt in dit draaiboek. In een volgende Schooldirect krijg je de aangepaste versie.
 


Wie krijgt opnieuw les op school?

De coronacrisis is een zeer uitzonderlijke situatie. Voor de herstart moesten er keuzes worden gemaakt over welke leerlingen bij voorkeur opnieuw les op school kunnen volgen. Streven naar een optimaal evenwicht tussen veiligheid en pedagogische noden was daarbij het uitgangspunt.

Basisonderwijs

In het lager onderwijs gaan 3 leerjaren fysiek terug naar school. Voor de andere leerlingen blijft ‘preteaching’ via afstandsonderwijs van toepassing.

Concreet gaat het in het Vlaamse onderwijs om:

 • 6e leerjaar
 • 1e leerjaar
 • 2e leerjaar
 • buitengewoon lager onderwijs: max. 3 leerjaren/leeftijdscohortes

Scholen die binnen de 3 eerste groepen van leerlingen prioriteiten moeten stellen om veiligheids- of organisatorische redenen, kunnen deze volgorde mee in overweging nemen: 6e-1e-2e leerjaar.

Lees waarom voor deze groepen leerlingen werd gekozen en hoe ze herstarten.

Secundair onderwijs

In het secundair onderwijs starten de lessen op school zeker al opnieuw voor de laatstejaars, om de doorstroom naar hoger onderwijs of de arbeidsmarkt vlot te laten verlopen.

Concreet gaat het in Vlaamse scholen voorlopig om:

 • 6 aso
 • 6 tso/kso/bso/7bso
 • dbso (enkel fase arbeidsdeelname) en leertijd
 • buso OV4: zoals gewoon secundair onderwijs
 • buso OV3 (laatste jaar kwalificatiefase + integratiefase)
 • hbo5 Verpleegkunde (laatste module)

Er kunnen ook 2 bijkomende leerjaren herstarten in het secundair. Daarover wordt komende dinsdag op het sociaal overleg een beslissing genomen.

Voor de andere leerlingen blijft ‘preteaching’ via afstandsonderwijs van toepassing.

Lees waarom voor deze groepen leerlingen werd gekozen en hoe ze herstarten.

Wat met opvang?

 • Het basis- en secundair onderwijs blijven voorzien in opvang van leerlingen op school en in voor- en naschoolse opvang. In die opvang krijgen de leerlingen nieuwe leerstof aangeboden via ‘preteaching’, net zoals hun klasgenoten die thuis zijn.
 • Geleidelijk zullen meer kinderen naar de opvang komen, aangezien meer sectoren herstarten en dus meer ouders door het werk hun kind niet zelf meer kunnen opvangen.
 • Er zijn signalen dat voor een steeds grotere groep van kwetsbare leerlingen ‘preteaching’ thuis om verschillende redenen niet evident is. Als school kan je het best inschatten of zij niet beter af zijn in de opvang op school.
 • Leerlingen in de opvang moeten vanaf de herstartfase volgens het contactbubbel-principe gescheiden blijven van de groepen leerlingen die les krijgen op school, niet alleen in de klas, maar ook bij afhaalmomenten, speeltijden, eetmomenten ...

Vragen?

De socialemediakanalen van Onderwijs Vlaanderen ontvangen veel vragen over de heropstart van de lessen op school: 

 • De vragen waarop er een antwoord is, lees je zo snel mogelijk op de webpagina Heropstart van de lessen op school.
 • Er zijn ook vragen die nog geen antwoord hebben, omdat het beleidsdomein Onderwijs en Vorming samen met de onderwijspartners de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad nog uitwerkt. De antwoorden op die vragen verneem je zodra er informatie is.