Update corona: hoe opstarten na de herfstvakantie?

 • 9 november 2020

Hoe opstarten na de herfstvakantie?

Na overleg tussen de onderwijspartners en Vlaams minister van onderwijs Ben Weyts is er meer duidelijkheid over de heropstart na de verlengde herfstvakantie, de organisatie van de lessen L.O. en het laptopproject.

Klaar voor de heropstart

De maatregelen in de maatschappij zorgen ervoor dat het veilig is om de scholen terug op te starten. Uit het contactonderzoek van de CLB's weten we dat in de gecontroleerde omgeving van scholen weinig besmettingen plaatsvinden.
Zo blijven de 4 beschermingsmaatregelen van kracht:

 • Zet in op handhygiëne om verspreiding via contact te vermijden.
 • Hou afstand om verspreiding via druppels te vermijden.
 • Draag een mondmasker om verspreiding via druppels en microdruppels (aerosols) te vermijden. Bescherm zo jezelf en anderen.
 • Ventileer zoveel als mogelijk om microdruppels in de omgeving te verdunnen.

De rol van onderwijs in de heropflakkering van het virus in de maatschappij is beperkt. Dit leren we vanuit epidemiologisch onderzoek van de beschikbare data. Eind augustus vertraagde de daling om daarna om te buigen tot een stijging. Deze tendens is te vroeg begonnen om aan scholen toe te schrijven. Deze eerste stijging is in de tweede helft van september gaan vertragen, om nadien door te starten. 
De recente vertraging in de coronacijfers is reeds ingezet rond 20 oktober, dus voorafgaand aan de verlengde herfstvakantie. Sinds een 5-tal dagen gaat het om een daling van het aantal bevestigde gevallen.
Dit wijst er volgens experten op dat onderwijs niet de motor is van de epidemie, in grote mate doordat we effectieve maatregelen nemen. Door het verlengen van de herfstvakantie zijn alle quarantaines ondertussen afgelopen. Daaraan gekoppeld hebben de maatregelen in de maatschappij het mogelijk gemaakt om de scholen te heropenen.
Blijf dus inzetten op alle maatregelen. Bekijk de overzichtstabellen op de Onderwijswebsite.
Extra aandacht voor volgende elementen:

 • De experten stellen als principe voorop dat iedereen zo weinig mogelijk contacten heeft. Hoe minder contacten hoe beter! Daarom is het absoluut nodig om zoveel mogelijk de aanwezigheid van eenzelfde personeelslid op verschillende scholen/vestigingsplaatsen te beperken. Beperk dus gespreide lesopdrachten in de mate van het mogelijke tot 2 onderwijsinstellingen. De directeurs van de betrokken scholen komen onderling tot een pragmatische, veilige en haalbare overeenkomst. Ze laten zich hierbij begeleiden door de preventie-adviseurs. Bespreek de toewijzing in het bevoegde onderhandelingscomité. Pas de veiligheidsmaatregelen strikt toe.
 • Organiseer vergaderingen en overlegmomenten met collega’s online; dat geldt ook voor pedagogische studiedagen.
 • Fysieke teambuildings zijn verboden. Heb wel aandacht voor het teamgevoel.
 • Bekijk ook in onderwijs welke functies maximaal kunnen thuiswerken.

De heropstart vanaf 16 november

Basisonderwijs

 • Het basisonderwijs start in code oranje.
 • De leerlingen van het basisonderwijs krijgen vanaf 16 november opnieuw 100% contactonderwijs.


Secundair onderwijs 

 • Het secundair onderwijs start in code oranje met volgende bepalingen: 
 • De leerlingen van de eerste graad secundair onderwijs krijgen vanaf 16 november opnieuw 100% contactonderwijs. Scholen kunnen beperkt afstandsonderwijs aanbieden.
 • De leerlingen van de 2de en 3de graad secundair onderwijs schakelen over naar maximaal 50% contactonderwijs. Organiseer dus minstens 50% afstandsonderwijs waarbij in beginsel gewerkt wordt met halve klassen en een week om week-systeem. Afwijken kan, rekening houdend met de epidemiologische gevolgen door de virologen uitgewerkt in verschillende scenario's
 • Zet in op kwalitatief afstandsonderwijs. Neem contact op met de pedagogische begeleidingsdienst voor extra ondersteuning.
 • Zorg voor voldoende ondersteuning voor het digitaal afstandsonderwijs, zeker voor de kwetsbare leerlingen. Ga aan de slag met het laptopproject en/of de gratis wifi voor leerlingen zonder internettoegang. Kwetsbare leerlingen blijven welkom op school!
 • Scholen organiseren contactonderwijs voor de meest kwetsbare leerlingen net zoals voor leerlingen van het buitengewoon onderwijs OV1 en OV2
 • Voor werkplekleren in het kader van stages of duaal leren, volgen scholen de richtlijnen van de betrokken sector.


Deeltijds Kunstonderwijs

Vanaf maandag 16 november starten de academies op in code rood. Dat betekent dat volgende leerlingen naar de academie kunnen:

 • De lessen voor leerlingen jonger dan 12 jaar blijven behouden zoals voorzien. Enige uitzondering zijn de zanglessen: het dragen van een mondmasker is verplicht.
 • Voor leerlingen ouder dan 12 jaar wordt afstandsonderwijs georganiseerd. Enkel 1 op 1 lessen zijn mogelijk. Geef bij de organisatie voorrang aan leerlingen die in een kunstdiscipline willen verder gaan.

Volwassenenonderwijs

Vanaf maandag 16 november start het volwassenenonderwijs - centra voor volwassenenonderwijs en centra voor basiseducatie - in code rood conform de voorgestelde draaiboeken.
Om cursisten zoveel mogelijk leerkansen te geven, blijft het mogelijk om les te geven aan een groep van maximaal 10 personen, maar wel met een beperktere capaciteit op de verschillende lesplaatsen.

Organisatie van de lessen L.O.

Corona laat voorlopig niet toe dat aan alle lesdoelen L.O. even intensief kan worden gewerkt. Leraren L.O. kunnen de focus leggen op thema's die zeker nu van belang zijn voor het welbevinden van leerlingen. Bijvoorbeeld ademhalings- en ontspanningstechnieken, tussenin voldoende (voor, tijdens en na afstandslessen) bewegen, EHBO of aandacht voor een gezonde levensstijl,...
Voor vragen over lesdoelen L.O. kunnen leraren terecht bij de pedagogische begeleidingsdiensten. Specialisten zoals MOEV, BVLO en het Vlaams Instituut Gezond Leven helpen schoolteams met materiaal dat ze in deze coronatijd kunnen gebruiken.

Algemene richtlijnen voor de organisatie:

 • De lessen L.O. gaan maximaal contactloos en zoveel mogelijk buiten door. Buiten is de kans op besmetting kleiner door voldoende luchtcirculatie, indien er afstand wordt gehouden.
 • Indoor gaan de lessen altijd door in goed geventileerde/verluchte ruimtes. 
 • Een klasgroep mag zich samen buiten verplaatsen mits de nodige voorzorgsmaatregelen: respecteren van voldoende afstand tot 'derden' en het dragen van mondmaskers wanneer nodig (voor leerlingen +12 jaar).
 • Sporten en bewegen buiten de schoolmuren worden niet als extramurosactiviteit beschouwd. Zij vormen tevens een uitzondering op het samenscholingsverbod.
 • De specifieke richtlijnen voor het basisonderwijs en het secundair staan op de Onderwijswebsite.

Extra laptops voor kwetsbare leerlingen

Met 15.000 nieuwe laptops, waarvan 4.000 binnen de week beschikbaar, kunnen scholen kwetsbare leerlingen ondersteunen bij de organisatie van het afstandsonderwijs. Met het oog op het verplicht afstandsonderwijs voor leerlingen van de 2de en 3de graad secundair ligt de prioriteit bij deze leerlingen (3de tot en met 7de jaar secundair).
De school wordt eigenaar van de laptops en kan de toestellen dan in bruikleen geven aan kwetsbare leerlingen. Scholen nemen hiervoor contact op met hun onderwijsverstrekker. Zij staan in voor de coördinatie van dit project.

Verlenging actie gratis wifi voor leerlingen zonder internettoegang

Leerlingen zonder internetaansluiting kunnen tot het einde van het schooljaar gratis internet van Telenet of Proximus blijven gebruiken. Zo vraag je als school een gratis logincode aan. Doe dit enkel voor leerlingen die het echt nodig hebben.