Update corona: leerplichtonderwijs blijft in code geel

  • 14 oktober 2020

Leerplichtonderwijs blijft in code geel

Het aantal besmettingen en quarantaines van leerlingen en leraren basis- en secundair onderwijs blijft redelijk stabiel. Dat toont het contactonderzoek van de CLB’s aan. De meeste besmettingen blijken bovendien te herleiden tot situaties buiten de schoolmuren. Dat er vooral getest wordt omwille van het vertonen van COVID-19 symptomen of een nauw contact binnen de gezinscontext, bevestigt dat.

De gedetailleerde draaiboeken en strikte veiligheidsvoorschriften én ongetwijfeld ook de nauwgezette naleving ervan binnen een strikt gecontroleerde omgeving, leveren binnen de schoolmuren betere resultaten in verband met de verspreiding van COVID-19 op dan erbuiten. En dat is een gevolg van de inzet van scholen, directies, leraren en leerlingen. Het onderwijs is een voorbeeldsector. Bedankt daarvoor!
 
Daarom
blijft het leerplichtonderwijs in fase geel met de fijnmazige aanpak. Die aanpak blijft het mogelijk maken om lokaal te schakelen naar een andere kleurencode.

Uiteraard is het onderwijs geen eiland in de maatschappij. Het virus verspreidt zich razendsnel en zowat alle maatschappelijke geledingen voeren bijkomende en drastische maatregelen in. Ook binnen het onderwijs is er  bereidheid om over te schakelen naar code oranje. Daarom overleggen de onderwijspartners volgende maandag verder over een aanpassing van de bestaande draaiboeken gericht op veiligheid, praktische haalbaarheid, onderwijskwaliteit en het welzijn van de leerlingen en het onderwijspersoneel.

Om de scholen maximaal open te kunnen houden, vraagt het Vlaams Onderwijsveld ondertussen met aandrang dat de samenleving nu duidelijk prioriteit geeft aan het onderwijs, aan de leerlingen en het onderwijspersoneel. Concreet vragen de onderwijspartners bijvoorbeeld verdere maatregelen in het kader van de vervoersstromen.

Naar boven

Volwassenen- en deeltijds kunstonderwijs naar code oranje

Door het grote aandeel volwassen leerlingen en cursisten, schakelen het volwassenenonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs alvast over naar code oranje, op basis van de huidige draaiboeken. Dat moet uiterlijk tegen de herfstvakantie gebeuren.

Naar boven

Aantal besmettingen op school redelijk stabiel

De CLB’s geven tweewekelijks een stand van zaken van het aantal coronabesmettingen en quarantaines in het basis- en secundair onderwijs. Deze update brengt je op de hoogte van de aantallen voor de periode van 28 september t.e.m. 11 oktober:

  • personeelsleden met een besmetting: 411 (0,25 %)
  • leerlingen met een besmetting: 1.795  (0,15 %)
  • personeelsleden in quarantaine: 627 (0,38 %)
  • leerlingen in quarantaine: 7.488 (0,63 %)

De cijfers (per provincie) schetsen de situatie van de voorbije 14 dagen. Het virus is veel meer aanwezig in de samenleving. Desondanks zijn de cijfers in vergelijking met de vorige periode slechts zeer licht gestegen. Het aantal leerlingen in quarantaine is gedaald omdat een mondmasker dragen, wordt meegenomen in het inschatten van een laag risicocontact (conform de richtlijnen van Sciensano vanaf 1/10).

Het contactonderzoek van de CLB’s wijst uit dat het aantal effectieve besmettingen op scholen beperkt blijft, zowel bij leraren als leerlingen. Dat is bemoedigend en toont dat de richtlijnen in de draaiboeken effect hebben.

De veiligheidsmaatregelen volhouden blijft dan ook cruciaal. Sensibiliseer je personeel en leerlingen. Besteed extra aandacht aan de veiligheidsregels in gangen en rijen én in de lerarenkamer.   

Naar boven