Update coronavirus: uitbreiding heropstart - voorwaarden lager onderwijs versoepeld vanaf 5 juni

 • 27 mei 2020

Versoepelde voorwaarden voor lager onderwijs

De onderwijsministers van de 3 gemeenschappen legden vandaag in samenspraak met de GEES een gezamenlijk plan voor over de uitbreiding van de heropstart van de lessen op school aan het Overlegcomité. Dat nam in navolging daarvan een beslissing die geldt tot einde schooljaar - onder voorbehoud van een heropflakkering van de epidemie.

Het eerder gecommuniceerde maximumscenario blijft gelden voor het kleuter- en secundair onderwijs en voor het buitengewoon onderwijs:

 • Alle kleuters kunnen vanaf 2 juni voltijds herstarten zonder social distancing en met de klasgroep als contactbubbel.
 • Leerlingen van het 2e en 4e jaar secundair kunnen vanaf 2 juni 2 volle of 4 halve dagen per week les krijgen op school met social distancing, contactbubbels van 14 leerlingen en mondmaskers.
 • Het buitengewoon onderwijs kan in de mate van het mogelijke verder heropstarten naargelang de noden. Zij houden bij hun keuzes rekening met eventuele beperkingen op vlak van leerlingenvervoer.

Na bijkomend overleg met de experten van de GEES zijn er wel belangrijke wijzigingen voor het lager onderwijs. Daar kunnen alle leerjaren de lessen op school pas hervatten op vrijdag 5 juni, een pilootdag.

Opdat meer basisscholen veilig en doenbaar volledig kunnen heropstarten, versoepelen in dat onderwijsniveau vanaf dan de regels rond social distancing: de voorwaarde van 4 m2 per leerling vervalt en de klasgroep wordt de contactbubbel. Tussen leraar en leerlingen, tussen volwassenen onderling en op plaatsen waar groepen samenkomen, blijft 1,5 m afstand wel noodzakelijk.

Als school bepaal je evenwel nog altijd zelf, binnen de veiligheidsmaatregelen, welke uitbreiding voor jou haalbaar is, zowel qua heropstartende leerjaren, timing van de uitbreiding als het aandeel onderwijstijd op school.

Met deze definitieve maatregelen, die ook in het draaiboek zijn verwerkt, kan je met je team aan de slag om je herstartplannen op basis van je lokale risicoanalyse te finaliseren en ouders en leerlingen erover te informeren.

Lees waarom voor deze maximumscenario's gekozen werd.

Naar boven

Kleuteronderwijs

Maximumscenario vanaf dinsdag 2 juni:

 • Het kleuteronderwijs kan voltijds heropstarten. In scholen die voor dat maximumscenario kiezen, vervalt uiteraard de dagopvang voor kleuters.
 • De klasgroep wordt de contactbubbel, zonder maximumaantal leerlingen. Dezelfde bubbels behoud je tot het einde van het schooljaar. De bubbel geldt voor binnen- en buitenactiviteiten. Tijdens speeltijden blijven kinderen zo veel mogelijk binnen hun eigen contactbubbel (klasgroep) spelen.
 • Je moet geen social distancing toepassen.
 • Mondmaskers voor personeelsleden zijn sterk aanbevolen bij contact met andere volwassenen (collega’s, ouders …). Kleuters hoeven geen mondmasker te dragen.
 • Blijf handhygiëne toepassen.

Naar boven

Lager onderwijs

Maximumscenario vanaf vrijdag 5 juni:

 • Volledige klassen kunnen voltijds heropenen. Daartoe versoepelen de afstandsregels in de klas: de perimetervoorwaarde van 4 m2 per leerling  vervalt.
 • De volledige klasgroep wordt de contactbubbel, zonder maximumaantal leerlingen. Dezelfde bubbel wordt aangehouden tot het einde van het schooljaar. Hij geldt voor binnen- en buitenactiviteiten. Tijdens speeltijden blijven kinderen zo veel mogelijk binnen hun eigen contactbubbel (klasgroep) spelen. De klasbubbel kan met verschillende volwassenen contact hebben, maar probeer dat in de mate van het mogelijke te beperken. 
 • Social distancing blijft wél essentieel tussen leerlingen en leraar, tussen leraren onderling en tussen leraren en ouders.
  • Tussen leraar en leerling moet nog steeds 1,5 m afstand zitten bij het lesgeven.
  • 1,5 m afstand houden blijft belangrijk bij het binnen- en buitengaan van de school en op andere plaatsen waar groepsvorming kan optreden (bv. sanitaire blokken).
 • Handhygiëne blijft heel belangrijk voor leerlingen en personeel.
 • Personeelsleden zijn verplicht om een mondmasker te dragen als ze zich tussen leerlingen door bewegen en bij elk contact met volwassenen. Plexiglas en faceshields gebruiken bij lesgeven vooraan in de klas blijft mogelijk. Leerlingen hoeven geen mondmasker te dragen.
 • Klaslokalen, gangen en leraarskamers moeten steeds goed geventileerd zijn.
 • Lessen en andere activiteiten in de open lucht genieten de voorkeur.

Naar boven

Secundair onderwijs

Maximumscenario vanaf dinsdag 2 juni:

 • De leerlingen van het 2de en 4de jaar secundair kunnen, bovenop de laatstejaars die eerder al hervatten, maximaal 2 volle of 4 halve dagen per week naar school.
 • Leerlingen van het 1ste, 3de en 5de jaar gewoon secundair onderwijs nodig je enkele dagen (minstens 1 dag) uit op school, om samen het schooljaar in de vertrouwde klas te kunnen afsluiten. Hetzelfde geldt voor leerlingen van het deeltijds beroepssecundair onderwijs die nog niet herstart zijn.
 • Leerlingen met specifieke leernoden uitnodigen op school blijft mogelijk.
 • Maak lokaal zowel binnen en tussen de scholen en openbaar vervoer afspraken om zo veel mogelijk de leerlingenstromen te spreiden.
 • De principes van social distancing en contactbubbels blijven:
  • Plaats leerlingen in een vast klaslokaal en in vaste groepen van maximaal 14 leerlingen.
  • Blijf de oppervlaktenormen van 4 m² per leerling en 8 m² per leraar handhaven.
  • Geef elke leerling een vaste zitplaats. (Enkel voor de praktijk- en kunstvakken maken de leerlingen gebruik van een ander praktijklokaal of atelier.)
 • Regelmatig handen wassen blijft essentieel.
 • Wie moet een mondmasker dragen?

Naar boven

Wat bij (vermoeden van) besmetting? Mag je sluiten?

Wat bij een (vermoeden van) besmetting?

 • De school/ouders melden aan het CLB dat er een vermoeden is van COVID-19 (waarvoor testresultaten nog niet binnen zijn).
 • In afwachting van het resultaat van de test voor COVID-19, kan de geteste leerling sowieso niet naar school. In het geval er een vermoeden is van een besmetting zal de CLB-arts contact opnemen met de behandelende arts.
 • Bij een sterk vermoeden van COVID 19 beslist de CLB-arts om de nauwe contacten van de leerling, in afwachting van het testresultaat, ook tijdelijk niet naar school te laten komen. Is dat niet het geval, dan wacht de CLB-arts het testresultaat af om de maatregelen voor contacten op school te bepalen.
 • Personeelsleden en leerlingen die positief testen voor COVID-19 moeten minimum 7 dagen in quarantaine. Lees de volledige procedure bij een bevestiging (na positieve test) van besmetting met COVID-19.

Kan je als directeur bij een vermoeden COVID-19 je school sluiten?

 • Je kan zelf geen initiatieven of beslissingen nemen zonder onderling overleg met de CLB-arts over te nemen maatregelen. Dat is zo bepaald in het draaiboek infectieziekten.
 • De beslissing om over te gaan tot een (gedeeltelijke) sluiting van de school vanwege een infectieziekte wordt genomen door het team Infectieziektebestrijding van het Agentschap Zorg en Gezondheid, na overleg met de CLB-arts.
 • Je school moet die beslissing melden aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten: scholen.basisonderwijs.agodi@vlaanderen.be of scholen.secundaironderwijs.agodi@vlaanderen.be.
 • Het team Infectieziektebestrijding beslist, na overleg met de CLB-arts, de arbeidsarts en de preventie-adviseur wanneer de school opnieuw kan opstarten.
 • De school informeert personeel, leerlingen en ouders over alle beslissingen n.a.v. een infectieziekte. Ze bekijkt samen met het CLB hoe dat gebeurt.

Naar boven