Update: verplichte quarantaine na verblijf in rode zode

  • 31 december 2020

Verplichte quarantaine na verblijf in rode zone

 

Het Overlegcomité van woensdag 30 december besliste om de reisregels aan te scherpen. 

De reisregels zijn aangescherpt om te vermijden dat reizigers besmettingen invoeren en om de mogelijke verspreiding van nieuwe varianten van het virus tegen te gaan. Hoe beter de regels worden opgevolgd, hoe beter voor de samenleving in het algemeen en dus ook voor de scholen. 

 

Wat met leerlingen of personeelsleden die terugkeren?  

 

Reizen naar het buitenland is afgeraden. Reizigers die terugkeren uit een rode zone worden beschouwd als een hoogrisicocontact. Ze moeten zich onmiddellijk na hun terugkeer uit een rode zone laten testen.

Zeven dagen na hun aankomst moeten ze een tweede test ondergaan. In afwachting van een negatief testresultaat van de tweede test gaan ze in quarantaine. Pas na een negatief testresultaat vande tweede test stopt de quarantaine. 

Tijdens deze verplichte quarantaineperiode kan je als school leerlingen of personeelsleden weigeren. Het zou een gezondheidsrisico zijn om deze leerlingen of personeelsleden tot de school toe te laten. 

Voor leerlingen in quarantaine die niet ziek zijn kan je een vorm van afstandsonderwijs organiseren, maar dit is niet verplicht. Hoe je dit inricht, bepaal je als school zelf. 

Lees meer in de veelgestelde vragen over de coronamaatregelen op school.

 

Noodoplossing ICT

 

De Vlaamse Overheid grijpt de coronacrisis aan om de achterstand inzake digitalisering op school om te buigen in een voorsprong. Er is 375 miljoen voorzien voor deze ‘Digisprong’ – meer dan 10x het jaarbudget dat alle scholen samen tot nu toe kregen voor ICT. 

 

Er wordt in de komende 2 jaar zoals nooit tevoren geïnvesteerd in ICT-materiaal voor leraren en voor elke leerling vanaf het 5de leerjaar. Tegelijkertijd wordt er stevig ingezet op de juiste omkadering voor scholen, een sterker statuut voor de ICT-coördinatoren, de uitbouw van digitale dienstverlening en een kennis- en adviescentrum ten dienste van de scholen. Er komen aangepaste ICT-opleidingen voor leraren en ook in de lerarenopleidingen zal sterker ingezet worden op digitale competenties. 

Omstreeks de herfstvakantie werd een deel van dit plan versneld uitgevoerd. Het Overlegcomité besliste immers om afstandsonderwijs te verplichten voor de 2de en 3de graad. Er moest zeer snel geschakeld worden om te vermijden dat de meest kwetsbare leerlingen hiervan de dupe zouden worden. Daarom werd er vervroegd geld vrijgemaakt van de extra ICT-middelen, om zo snel mogelijk toestellen bij de kwetsbare leerlingen te brengen. Deze middelen worden vanzelfsprekend in mindering gebracht van de extra middelen die worden toegekend via de Digisprong, evenwel voor maar 75% van de reële waarde van de toestellen in kwestie. De vroege bestellers doen dus extra profijt. 

Dus voor de duidelijkheid: 

  • Scholen moeten in geen geval zelf een factuur betalen voor toestellen die geleverd werden voor kwetsbare leerlingen.
  • Alle scholen mogen zich verwachten aan fors méér ICT-budget. De 375 miljoen voor de Digisprong zijn allemaal extra middelen, die niet ten koste gaan van andere werkingsmiddelen.
  • In de komende jaren willen we via de Digisprong álle leerlingen vanaf het 5de leerjaar toegang geven tot een eigen ICT-toestel.

 

Opgelet! Het Departement Onderwijs kan scholen geen praktische informatie geven over geleverde ICT-toestellen voor kwetsbare leerlingen (retourneren, garantie, dienstverlening, technische specificaties, omruilen…), aangezien dit deel uitmaakt van onderhandelde voorwaarden opgenomen in raamovereenkomsten die eerder afgesloten werden door de onderwijsverstrekkers.