Vakantieregeling administratief medewerkers en personeel

Deze vakantieregeling geldt in alle onderwijsnetten voor:

  • De administratief medewerkers in het basis-, secundair en volwassenenonderwijs
  • Het administratief personeel in het secundair onderwijs en het deeltijds kunstonderwijs

De regeling geldt niet voor het administratief personeel van:

  • De semi-internaten, medisch-pedagogische instituten, opvangcentra en tehuizen
  • De centra voor basiseducatie
  • De centra voor leerlingenbegeleiding

Als vastbenoemd administratief medewerker of personeelslid heb je recht op:

  • De zomervakantie, herfstvakantie, kerstvakantie, krokusvakantie, paasvakantie
  • De wettelijke en decretale feestdagen
  • De facultatieve vakantiedagen die een school kan organiseren

Als tijdelijk personeelslid heb je recht op dezelfde vakantieperiodes als die binnen je aanstellingsperiode vallen.

Je school- of centrumbestuur mag je verplichten om tijdens de jaarlijkse vakantie maximaal 12 werkdagen te presteren, waarvan maximaal 10 tijdens de zomervakantie. Als je deeltijds werkt, worden die prestatiedagen naar verhouding aangepast.

Meer informatie en praktische voorbeelden:
omzendbrief vakantieregeling administratief medewerker en administratief personeel.

Vragen?

Als je nog vragen hebt, kan je terecht bij je werkgever (je school of centrum) of het werkstation dat je personeelsdossier beheert.


Extra informatie

Regelgeving

Contact