Vakantieregeling personeel centra voor leerlingenbegeleiding

Als personeelslid van een CLB heb je vakantie als je CLB gesloten is:

  • Van 15 juli tot en met 15 augustus
  • Op zaterdagen en zondagen
  • Op wettelijke en decretale feestdagen

Daarnaast kan je centrum per schooljaar nog maximaal 14 kalenderdagen sluiten. Over die bijkomende sluitingsperiode onderhandelt het bevoegde lokaal comité.

Je hebt ook recht op 21 bijkomende werkdagen vakantie. Eventueel aangevuld met een aantal extra werkdagen als je centrum geen (volledige) bijkomende sluitingsperiode van 14 kalenderdagen heeft.

Het aantal bijkomende werkdagen vakantie wordt herberekend als je:

  • Een deeltijdse aanstelling hebt
  • Een aanstelling hebt voor minder dan een volledig schooljaar
  • Bepaalde verloven, afwezigheden of een terbeschikkingstelling neemt

Meer informatie in de omzendbrief vakantieregeling centra voor leerlingenbegeleiding.

Vragen?

Je kan met vragen terecht bij je werkgever (je school of centrum) of bij je werkstation.
 


Extra informatie

Regelgeving

Contact