Vakantieregeling van je administratief medewerkers en administratief personeel

Voor wie?

Deze vakantieregeling geldt in alle onderwijsnetten voor:

 • De administratief medewerker in het basis-, secundair en volwassenenonderwijs
 • Het administratief personeel in het secundair onderwijs en het deeltijds kunstonderwijs

De regeling geldt niet voor het administratief personeel van:

 • De semi-internaten, medisch-pedagogische instituten, opvangcentra en tehuizen
 • De centra voor basiseducatie
 • De centra voor leerlingenbegeleiding

Naar boven

Waar gaat het over?

Alles wat je personeel moet weten, vind je op de de pagina’s voor onderwijspersoneel over de vakantieregeling voor de administratief medewerkers en het administratief personeel.

Naar boven

Wat moet je doen?

Je kan je personeelsleden verplichten om tijdens de jaarlijkse vakantie een aantal werkdagen te presteren.

 • Bepaal dan jaarlijks:
  • Het globale aantal prestatiedagen voor je personeelsleden tijdens de jaarlijkse vakantieperiodes
  • De verdeling van die prestatiedagen over de vakantieperiodes

Je kan aan een voltijds personeelslid maximaal 12 werkdagen prestaties vragen, waarvan maximaal 10 in de zomervakantie. Regel het zo dat je personeelsleden in de zomervakantie een ononderbroken vakantie van 5 weken hebben, waar de periode van 15 juli tot en met 15 augustus in valt.

Als je aan je personeelslid vraagt om 1 of meer extra prestatiedagen te werken tijdens de jaarlijkse vakantie, geef het dan vervangende vakantiedagen om op te nemen buiten die jaarlijkse vakantie.

De prestatiedagen zijn in principe volledige dagen. Je kan ze in halve dagen opsplitsen als je personeelslid ermee akkoord gaat.

Verminder de prestatiedagen pro rata voor personeelsleden met een deeltijdse aanstelling. Voorbeelden vind je in de omzendbrief vakantieregeling administratief medewerker en administratief personeel.

 • Leg je voorstel voor de regeling van de prestatiedagen ter onderhandeling voor aan het bevoegde onderhandelingscomité.
   
 • Deel vóór de kerstvakantie de prestatiedagen voor het volgende kalenderjaar en de verdeling ervan over de verschillende vakantieperiodes mee aan je personeel. Als je personeelslid in dienst komt na de kerstvakantie, deel dan bij de indiensttreding de vakantieregeling voor de resterende vakantieperiodes mee.

Naar boven