Vakantieregeling van je personeel in de centra voor basiseducatie

Waar gaat het over?

Alles wat je personeelslid moet weten, vind je op de pagina voor onderwijspersoneel:
Vakantieregeling personeel centra voor basiseducatie.

Naar boven

Wat moet je doen?

Je personeelsleden die het hele jaar lang voltijds werken, hebben per kalenderjaar recht op 35 vakantiedagen naast de wettelijke en reglementaire feestdagen, op vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar, en op 10 dagen afwezigheid (waarvan 4 betaalde) op grond van dwingende redenen.

  • Sta de verlofdagen van de personeelsleden toe, rekening houdend met het belang van de dienst.
  • Als een personeelslid een dag afwezigheid om dwingende redenen aanvraagt, check dan het bewijs van dringende afwezigheid.
  • Zorg ervoor dat je personeelsleden de overgedragen verlofdagen opnemen voor 1 mei van het volgende kalenderjaar. Maak daarover afspraken in het lokaal onderhandelingscomité.
  • Bereken het aantal vakantiedagen voor personeelsleden die geen volledig jaar werken: bij indiensttreding of pensioen in de loop van het jaar, of bij onbetaald verlof of afwezigheid. Rond daarbij af naar de hogere halve dag.

Naar boven