Vakantieregeling van je personeel in het gemeentelijk, stedelijk en provinciaal onderwijs

Waar gaat het over?

Op de pagina’s voor onderwijspersoneel over de vakantieregeling:

Naar boven

Wat moet je doen?

Voor de administratief medewerkers en het administratief personeel

De regeling voor de administratief medewerkers en het administratief personeel geldt voor het basisonderwijs, het secundair onderwijs, het deeltijds kunstonderwijs en het volwassenenonderwijs, in alle onderwijsnetten.

Vind wat je moet doen op de pagina Vakantieregeling van je administratief medewerkers en administratief personeel.
 

Voor de andere personeelsleden

De vakanties zijn niet wettelijk geregeld voor de andere personeelscategorieën in het basisonderwijs, het secundair onderwijs, het volwassenenonderwijs, het deeltijds kunstonderwijs, zoals:

  • Het onderwijzend personeel
  • Het medisch, sociaal en orthopedagogisch personeel
  • De zorg- en ICT-coördinatoren in het basisonderwijs

Werk voor hen een vakantieregeling uit en leg die ter onderhandeling voor aan het bevoegde onderhandelingscomité. Neem de regeling daarna op in je arbeidsreglement en deel ze mee aan je personeel.  

Naar boven