Vakantieregeling van je personeel in het vrij onderwijs

Waar gaat het over?

Alles wat de verschillende groepen van personeelsleden van het vrij onderwijs moeten weten, vind je:

Naar boven

Wat moet je doen?

Voor de administratief medewerkers en het administratief personeel

De regeling voor de administratief medewerkers en het administratief personeel geldt voor het basisonderwijs, het secundair onderwijs, het deeltijds kunstonderwijs en het volwassenenonderwijs, in alle onderwijsnetten.

Vind wat je moet doen op de pagina Vakantieregeling van je administratief medewerkers en administratief personeel.

Naar boven

Voor de andere personeelsleden in het basis-, secundair en volwassenenonderwijs

Je kan je personeelsleden verplichten om tijdens de jaarlijkse vakantie een aantal werkdagen te presteren.

 • Bepaal dan jaarlijks:
  • Het globale aantal prestatiedagen voor je personeelsleden tijdens de jaarlijkse vakantieperiodes
  • De verdeling van die prestatiedagen over de vakantieperiodes

Voor het onderwijzend personeel in het basis- , secundair en volwassenenonderwijs zijn dat maximaal 3 dagen.

Voor de andere personeelsgroepen in het basis- en secundair onderwijs:  

 • Zorg- en ICT-coördinatoren in het basisonderwijs: maximaal 3 dagen
 • Paramedisch personeel: maximaal 3 dagen
 • Medisch, sociaal, psychologisch en orthopedagogisch personeel: maximaal 25 dagen, waarvan maximaal 15 dagen tijdens de zomervakantie 

Verminder het aantal prestatiedagen voor personeelsleden die geen volledige aanstelling hebben in je school of centrum.

De prestatiedagen zijn steeds volledige dagen.

Organiseer de prestatiedagen zo dat je personeelsleden in de zomervakantie een ononderbroken vakantie van 5 weken hebben.

 • Deel vóór de kerstvakantie de prestatiedagen voor het volgende kalenderjaar en de verdeling ervan over de verschillende vakantieperiodes mee aan je personeel.
   
 • Werk de spreiding van de prestatiedagen over de verschillende vakantieperiodes uit in het arbeidsreglement en deel dat mee aan je personeel.

Lees meer in de besluiten:

Voor de andere personeelsleden in het deeltijds kunstonderwijs

In het deeltijds kunstonderwijs is alleen de vakantieregeling voor het administratief personeel wettelijk geregeld.

Voor de andere personeelscategorieën bestaan er geen algemene bepalingen.Werk voor hen een vakantieregeling uit en leg die ter onderhandeling voor aan het bevoegde onderhandelingscomité.  Neem de regeling daarna op in je arbeidsreglement en deel ze mee aan je personeel.  

Naar boven