Van masterplan tot regelgeving

Het Vlaamse onderwijs behoort tot de absolute top, niet het minst door de gedrevenheid van het onderwijspersoneel dat elke dag voor zijn leerlingen klaar staat. Om het best mogelijke onderwijs aan élke leerling te bieden, is een modernisering van het secundair onderwijs nodig waarbij de sterke punten worden gekoesterd en de zwakke punten weggewerkt.

Masterplan 2013

Op 4 juni 2013 keurde de Vlaamse Regering het masterplan voor de hervorming van het secundair onderwijs goed. Daarmee zette de regering de koers uit voor het secundair onderwijs in de toekomst. Het masterplan paste binnen het toekomstproject ViA (Vlaanderen in Actie). Vlaanderen wil tegen 2020 uitmunten als een economisch innovatieve, duurzame en sociaal warme samenleving.

pdf bestandMasterplan hervorming secundair onderwijs (pdf, 27 p.) (466 kB)  

De modernisering van het secundair onderwijs is geen ‘big bang’. Stap voor stap worden weloverwogen maatregelen uitgevoerd in samenwerking en overleg met de scholen en het onderwijspersoneel. Het masterplan vormt daar het kader voor en bevat vele maatregelen.

Naar boven

Regeerakkoord 2014-2019

In haar regeerakkoord 2014-2019 nam de Vlaamse Regering op dat het masterplan secundair onderwijs in dialoog met het onderwijsveld wordt uitgevoerd. In de beleidsnota Onderwijs 2014-2019 wordt dat engagement verder geconcretiseerd.

De meeste maatregelen uit het masterplan kregen al concreet vorm: het M-decreet, duaal leren, het actieplan tegen schooluitval, het STEM-actieplan, screenings van  studierichtingen, krijtlijnen voor de leerlingenbegeleiding, de Columbus-oriëntatieproef ...

Naar boven

Conceptnota's mei 2016

De Vlaamse Regering verleende op 31 mei 2016 haar goedkeuring aan 2 conceptnota’s die de uitrol van de laatste maatregelen van het masterplan opstarten:

Conceptnota januari 2017

Op 13 januari 2017 keurde de Vlaamse Regering de conceptnota goed: Addendum bij de conceptnota's 1ste, 2de en 3de graad secundair onderwijs.

De conceptnota vormt één geheel met de conceptnota's van 31 mei 2016. De Vlaamse Regering wil met de 3 conceptnota's de gefaseerde uitrol van de modernisering van het secundair onderwijs laten starten op 1 september 2018, met het 1ste leerjaar van de 1ste graad.

pdf bestandConceptnota 'Addendum bij de conceptnota's 1ste, 2de en 3de graad s.o.' (pdf, 7 p.) (911 kB)

Naar boven

Mededeling maart 2017

Op 24 maart 2017 keurde de Vlaamse Regering de mededeling goed: Basisopties en pakketten in de 1ste graad, ordening Se-n-Se, detaillering studierichtingen arbeidsmarkgerichte finaliteit, actualisering van het studieaanbod 2de en 3de graad so.

pdf bestandMededeling ‘Basisopties en pakketten in de 1ste graad, ordening Se-n-Se, detaillering ... (pdf, 29 p.) (586 kB)

Doel van de mededeling is de informatie over de 1ste graad te verfijnen en de matrix voor de 2de en 3de graad aan te vullen, om zo een volledig overzicht te bieden van het studieaanbod secundair onderwijs in de toekomst.

Naast buso OV3 krijgen ook buso OV1, OV2 en OV4 een plaats in de matrix.

Verder bevat de mededeling nog enkele aanpassingen en verfijningen voor de 1ste graad.

  • Update van de matrix voor de 2de en 3de graad:

pdf bestandMatrix 2de-3de-graad - mededeling 24 maart 2017 (pdf, 3 p.) (396 kB)

Er zijn door de mededeling 2 bijlagen bij de matrix gevoegd:

Naar boven

Regelgeving 2018

Op 28 maart 2018 nam het Vlaams Parlement plenair het ontwerp van decreet aan dat de modernisering van de organisatie en de structuur van het secundair onderwijs vastlegt.  

Op 1 juni 2018 gaf de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het besluit van de Vlaamse Regering dat verder uitvoering geeft aan het decreet. Het besluit biedt ook een beeld van hoe het toekomstige studieaanbod zich verhoudt tot het huidige studieaanbod: de concordantie (zie bijlage 4, pp. 29-79 van het BVR).

Naar boven

""