Van onderwijsdoel naar artistieke praktijk

Nieuwe basiscompetenties en beroepskwalificaties voor het deeltijds kunstonderwijs: hoe komen ze tot stand, en wat staat erin?

Directeur Jeroen Frateur (Sint-Lucas Academie Gent) over het hervormde dko en de beroepskwalificaties.

Van één A4 naar vijf. Het leerlingvolgsysteem dat de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans in Turnhout uitwerkte, groeide met de komst van het nieuwe decreet exponentieel. Toch blijft het een nuttig document.

In 2012 begon de Kunstacademie Noord-Limburg te experimenteren met een nieuw evaluatiesysteem. Kon dat zonder punten en met meer nadruk op het proces? Na 5 jaar experimenteren en bijsturen staat het volgens directeur Diederik Celis nu, welja, op punt.

Stel. Vandaag krijg je te horen dat de doorlichting over vier weken bij je op de stoep staat. Slaat de stress al toe? De Academie Buggenhout weet hoe het voelt.