Van school, studierichting of leerjaar veranderen in het secundair onderwijs

Van school veranderen

Je kind kan van school veranderen:

  • Na elk schooljaar
  • Op elk moment van het schooljaar

Maar doe het alleen in uitzonderlijke gevallen, als je bijvoorbeeld ver van de school van je kind gaat wonen. Vaak van school veranderen is niet zo goed voor de slaagkansen van leerlingen.

Afwisselend naar 2 verschillende scholen gaan - bijvoorbeeld als de ouders gescheiden zijn -  kan niet.

Als je niet alleen van school wil veranderen, maar ook van studierichting of onderwijsvorm (aso, bso, tso, kso), dan zijn er beperkingen.

Naar boven

Na een schooljaar naar een andere studierichting of onderwijsvorm

Je kind kan van studierichting of onderwijsvorm veranderen tot het begin van het 1ste leerjaar van de 3de graad (dus tot het 5de leerjaar). Daar is een oriënteringsattest A of B voor nodig.

Het 2de leerjaar van de 3de graad (het 6de leerjaar) moet een leerling in dezelfde studierichting en onderwijsvorm volgen. Uitzonderlijk kan de klassenraad een afwijking van dat principe  toestaan wegens ernstige medische, psychische, sociale of onderwijskundige redenen.

Bij de overgang van een 6de leerjaar naar een specialisatiejaar gelden andere regels:

  • Als een leerling kiest voor een andere richting binnen hetzelfde studiegebied, dan kan de school dat niet weigeren - behalve in het studiegebied personenzorg. Een studiegebied is een groep van opleidingen die inhoudelijk bij elkaar aansluiten, zoals bouw, chemie of handel.
  • Kiest een leerling voor een andere studierichting in een ander studiegebied, dan beslist de klassenraad  of dat kan.

Naar boven

Tijdens een schooljaar naar een andere studierichting of onderwijsvorm

Tijdens het schooljaar overstappen naar een andere studierichting of onderwijsvorm, kan tot een bepaalde datum (tenzij die richting volzet is). Tot wanneer precies, hangt af van het leerjaar. De leerling moet ook voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor het nieuwe leerjaar.

  • In het 1ste en 2de leerjaar (1ste graad) kan je kind doorheen het schooljaar veranderen mits gunstige beslissing van de klassenraad. 
  • In het 3de en 4de jaar (2de graad) kan je kind tot en met 15 januari veranderen. Uitzonderlijk kan de klassenraad een afwijking toestaan.
  • In het 5de kan je kind tot en met 15 januari veranderen. Een afwijking van die datum kan alleen om ernstige medische, psychische, sociale of onderwijskundige redenen.
  • In het 6de mag je kind niet meer veranderen tijdens het schooljaar. Ook hier kan de klassenraad een uitzondering toestaan om ernstige medische, psychische, sociale of onderwijskundige redenen.
  • Wie een 7de jaar volgt, kan tot en met 30 september van studierichting of onderwijsvorm veranderen. Ook hier kan de klassenraad een uitzondering toestaan om ernstige medische, psychische, sociale of onderwijskundige redenen.

Naar boven

Tijdens een schooljaar naar een hoger of lager leerjaar

Tijdens het schooljaar overgaan naar een hoger of lager leerjaar, kan alleen als je kind voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor dat hoger of lager leerjaar.

Omdat het laattijdig gebeurt (nadat het schooljaar al gestart is), moet ook de school akkoord gaan met de overstap. Bespreek dit met de school en het centrum voor leerlingenbegeleiding.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Contact
Informatiepunt voor Ouders en Leerlingen in het Secundair Onderwijs
Koning Albert II-laan
1210 Brussel
België