Vanaf nu kan je opnieuw gratis voorleessoftware aanvragen


Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 8 augustus 2018


Voor het tweede jaar op rij kan elke leerling die kampt met ernstige lees-, spelling en /of schrijfproblemen gebruik maken van gratis voorleessoftware. Sinds 1 augustus kunnen leerlingen en ouders een aanvraag doen voor het gebruik van die software. Vorig jaar was de gratis software een succes, meer dan 17.000 leerlingen kregen een pakket om hen te helpen hij hun studie. Met de voorleessoftware en de bijhorende digitale boeken halen kinderen met lees-, spelling en/of schrijfproblemen betere studieresultaten en zijn ze meer gemotiveerd om te studeren. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits investeert opnieuw 878.000 euro om digitale handboeken en voorleessoftware gratis ter beschikking te stellen.

In Vlaanderen zijn er naar schatting 60.000 leerlingen die kampen met ernstige lees-, spelling en/of schrijfproblemen. Voorleessoftware die bijvoorbeeld leerboeken omzet naar luisterboeken is voor hen een grote hulp om betere studieresultaten te halen en gemotiveerd te studeren. Tijdens het voorlezen wordt er aangeduid wat een leerling leest en de leerling kiest zelf hoe snel het voorlezen gebeurt.

Tot het schooljaar 2016-2017 werden telkens dure softwarepakketten aangekocht waar niet iedereen gebruik van kon maken. Vorig schooljaar bracht Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits daar verandering in, met succes. Met een investering van 876.000 euro werden digitale handboeken en voorleessoftware gratis ter beschikking gesteld aan elke leerling in Vlaanderen die hier nood aan heeft. Leerlingen met een geldig attest konden zich hiervoor inschrijven. Ruim 17.000 leerlingen hebben vorig schooljaar gebruik gemaakt van de software.

Ook voor het komende schooljaar investeert Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits opnieuw 878.000 euro in het gratis ter beschikking stellen van de software. Leerlingen kunnen de software één jaar gebruiken en kunnen dan een nieuwe aanvraag doen. Vanaf nu kunnen leerlingen en hun ouders de gratis software aanvragen. Ook leerlingen uit de opleidingen Secundair-na-Secundair en HBO5 Verpleegkunde in secundaire scholen kunnen een aanvraag doen.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Voor jongeren die moeilijk kunnen lezen, spelen en/of schrijven zijn voorleessoftware en de bijhorende digitale boeken cruciale hulpmiddelen. Het verhoogt hun zelfredzaamheid en is positief voor hun studiemotivatie. In het verleden werden er telkens dure softwarepakketten aangekocht waar slechts een kleine groep leerlingen gebruik van kon maken. Sinds vorig schooljaar investeren we in een duurzame oplossing. Vorig schooljaar maakten al meer dan 17.000 leerlingen gebruik van de gratis beschikbare voorleessoftware. Een succes die de absolute noodzaak ervan onderschrijft.”

Meer informatie en de aanvraag kan gebeuren via:

Naar boven