Vanaf volgend schooljaar taalscreening bij 5-jarigen

  • 7 juni 2021

Vanaf volgend schooljaar screenen basisscholen in het gewoon onderwijs elke leerling van 5 jaar op de kennis van de onderwijstaal. De screening gaat na in welke mate de leerling het Nederlands voldoende beheerst. Leerlingen die niet genoeg Nederlands kennen volgen een verplicht taalintegratietraject. Dit is in beginsel een taalbad of een volwaardig alternatief.  

De screening gebeurt tussen 10 oktober en 30 november bij 5-jarige kleuters met behulp van een vastgelegd taalscreeningsinstrument. Momenteel leggen wetenschappers de laatste hand aan de screening. In juli ontvangt de school het instrument, samen met een handleiding.

Leerlingen met een taalachterstand volgen na de taalscreening een verplicht taalintegratietraject. Tijdens zo’n traject worden de leerlingen intensief begeleid voor taal.  Een leerling kan tijdens zijn schoolloopbaan in het basisonderwijs maar één schooljaar verplicht een voltijds taalbad of gelijkwaardig alternatief volgen.

Meer informatie