Vast in de Alpen door winterweer

  • 8 januari 2019

Momenteel hebben heel wat mensen problemen om terug naar huis te komen vanuit wintersportgebieden in de Alpen.

Geraakt je personeel door het winterweer niet tijdig thuis en dus ook niet op school? In dat geval gelden een aantal regels:

  • Je moet de afwezigheid van het personeelslid niet melden, tenzij een vervanger is aangesteld. In dat geval meld je de afwezigheid met de code dienstonderbreking 046.
  • Je kan nadien aan het personeelslid een verantwoordingsstuk vragen. Je moet dit niet aan het werkstation bezorgen.

Op de site van AGODI vind je een overzicht van de regels voor directies, ouders en leerlingen, en personeelsleden.