Vaste benoeming en proeftijd

Een vaste benoeming kent een aantal rechten en plichten toe aan je personeelslid. Bij de toekenning van een vaste benoeming houd je rekening met kandidaten die zich op voorrang kunnen beroepen.

Voordat een personeelslid van het gemeenschapsonderwijs vastbenoemd kan worden in een selectie- of bevorderingsambt, moet het een proeftijd doorlopen. Hier zijn voorwaarden aan verbonden.