Vaste benoeming

Elke hogeschool heeft een eigen benoemingsbeleid, waarbij de voorwaarden voor benoeming en uitbreiding van benoeming vastgelegd zijn in een reglement. De hogescholen benoemen hun personeelsleden en motiveren die benoemingen.

Elke benoeming gaat in op de 1ste dag van de maand volgend op de datum van de benoeming.

Wat met je benoeming bij een ambtswijziging?

Als je door een ambtswijziging een andere aanstelling krijgt, dan behoud je je benoeming in je vorige ambt zolang je niet opnieuw benoemd wordt in je andere ambt. Je krijgt de salarisschaal verbonden aan je nieuwe ambt, maar je bezoldiging blijft gebeuren als benoemde. Je behoudt de bepalingen inzake ziekteverlof en geldelijke anciënniteit van je benoemde ambt als dat gunstiger is.


Extra informatie

Verwante pagina’s

Regelgeving