Veranderen van school of studierichting

In het kleuter- en lager onderwijs

Ouders beslissen vrij wanneer ze hun kind van school laten veranderen. Dat kan na elk schooljaar, maar ook op elk moment van het schooljaar.

In het secundair onderwijs

Voorwaarden waaronder een leerling in het secundair onderwijs van school, studierichting of leerjaar kan veranderen na of tijdens het schooljaar.

In het buitengewoon onderwijs

Een leerling in het buitengewoon onderwijs kan na het schooljaar van school veranderen. Tijdens het schooljaar zijn de mogelijkheden beperkt.

Tussen het gewoon en het buitengewoon onderwijs

Een leerling kan overstappen van het gewoon naar het buitengewoon onderwijs, en omgekeerd.