Vergoeding voor het gebruik van illustraties

Wie moet de vergoeding betalen?

Als je als onderwijsinstelling gebruik maakt van illustraties (werken, databanken, prestaties), moet je hiervoor een vergoeding betalen.

Wie int de vergoeding?

Reprobel int de vergoeding. De inning van de vergoeding steunt op een Koninklijk Besluit van 31 juli 2017.

Naar boven

Hoe wordt de vergoeding berekend?

Reprobel mag voor het volwassenenonderwijs 30 cent per cursist aanrekenen, gedurende een bepaalde referentieperiode. Dat bedrag kan geïndexeerd worden. Voor aanslagjaar 2021 is dat bedrag 32 cent per cursist.

Welke cijfers geeft AHOVOKS door aan Reprobel?

Vanaf referentiejaar 2019 vraagt Reprobel alle gegevens op bij AHOVOKS en niet meer bij elke onderwijsinstelling afzonderlijk. Zo is de aanrekening van Reprobel voor alle centra op dezelfde wijze berekend.

AHOVOKS geeft geen informatie van eerdere schooljaren mee. Die gegevens werden eerder via de centra opgevraagd. Reprobel vraagt geen aanpassingen meer voor een voorgaand aanslagjaar.

Een referentiejaar bevat de gegevens van het voorbije schooljaar. Voor referentiejaar 2019 worden bijvoorbeeld de gegevens van schooljaar 2017-2018 opgevraagd. Het systeem is dus vergelijkbaar met een aanslagbiljet van de belastingdienst.

AHOVOKS telt alleen de cursisten die binnen één schooljaar deelnamen aan minimaal één evaluatiemoment. Het gaat hierbij over cursisten in het secundair volwassenenonderwijs én basiseducatie.

Naar boven

Hoe verloopt de procedure?

Door het opschuiven van de referteperiode, beschikt AHOVOKS niet tijdig over de definitieve cijfers van een schooljaar. Reprobel heeft begin maart al de gegevens nodig voor zijn aanslagbiljet. Op dat moment lopen bij AHOVOKS nog de laatste controles en zijn de validaties door de instellingen nog volop bezig.

Dit is de procedure die je moet volgen:

  • AHOVOKS bezorgt op basis van voorlopige gegevens al cijfers aan Reprobel (januari - februari).
  • In Mijn Onderwijs (in de map: aanbod en organisatie openbaar) vind je een brief met daarin het aantal unieke cursisten aan je instelling. Let op: dit is op basis van de cijfers die AHOVOKS op het moment van versturen aan Reprobel in zijn bezit had.
  • Vul voor éind april de cijfers in op het portaal van Reprobel. Als de cijfers toch nog lichtjes gewijzigd zijn ten opzichte van de cijfers die AHOVOKS bezorgde, kan je ze aanpassen.
  • Betaal via het portaal van Reprobel.

De koepels van de centra voor volwassenenonderwijs en basiseducatie krijgen een overzicht van de berekening van AHOVOKS voor elk centrum. 

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Voor onderwijspersoneel

Websites