Verificatie volwassenenonderwijs

De overheid waakt erover dat de middelen van het volwassenenonderwijs correct worden toegekend en aangewend door de centra voor volwassenenonderwijs en basiseducatie. Daarvoor beschikt de afdeling Hoger en Volwassenenonderwijs van het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) over een aantal medewerkers die de verificatie uitvoeren.

Afsprakenkader

In het pdf bestandAfsprakenkader verificatie volwassenenonderwijs (pdf, 24 p.) (761 kB) vind je het kader waarbinnen de verificatie haar opdracht uitvoert. Het bevat een aantal richtlijnen voor je centrum met het oog op een vlot verloop van de verificatiebezoeken.

Verificateur per centrum

Vind de verificateur voor jouw centrum: xlsx bestandVerificateur per centrum (xls, 2 bladen) (18 kB)