Verlof om persoonlijke of familiale redenen van je hogeschoolpersoneel

Wat houdt het betaald educatief verlof in voor personeel van de hogeschool? Wat zijn je (administratieve) taken?

Wat houdt het Vlaams opleidingsverlof in voor personeel van de hogeschool? Wat zijn je (administratieve) taken?

Wat houdt het omstandigheidsverlof in voor je hogeschoolpersoneel in? Wat zijn je (administratieve) taken?

Wat is politiek verlof voor administratief en technisch of onderwijzend personeel? Wat zijn je administratieve taken als directie of administratie aan de hogeschool?

Wat is syndicaal verlof en verlof wegens vakbondsopdracht? Welke taken heb je als lid van de hogeschooldirectie of -administratie?

Wat houdt uitzonderlijk verlof wegens overmacht in? Wat zijn je administratieve taken?