Verlof voor dwingende redenen van familiaal belang

Wat is het?

Als personeelslid van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap kan je dit verlof nemen als jouw aanwezigheid in je gezin vereist is.

Recht of gunst?

Dit verlof is een recht als je  vastbenoemd of tot de proeftijd toegelaten bent.

Voorwaarden

 • Je kan dit verlof alleen nemen voor je opdrachten in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
 • Je moet vastbenoemd zijn of tot de proeftijd toegelaten
 • Je behoort tot de volgende personeelscategorieën:
  • Bestuurs- en onderwijzend personeel
  • Opvoedend hulppersoneel
  • Paramedisch personeel
  • Administratief personeel
  • Meesters-, vak- en dienstpersoneel

Naar boven

Gevolgen

Administratieve stand

Tijdens dit verlof ben je in dienstactiviteit.

Salaris

Tijdens dit verlof ontvang je geen salaris.

Anciënniteit

Dit stelsel telt volledig mee voor je geldelijke, sociale en dienstanciënniteit.

Cumulatie

Dit verlof heeft geen invloed op de mogelijkheid om te cumuleren.

Pensioen

Voor meer informatie over de invloed van dit verlof op je pensioen kan je terecht bij de Federale Pensioendienst (FPD).

Naar boven

Begin-duur-einde

Begin

Er is geen vaste begindatum. Je kan het verlof nemen als je het nodig hebt.

Duur

Maximaal 30 dagen per jaar. Er is geen minimumduur.

Einde

Volgens overeenkomst met je school- of centrumbestuur.

Vragen?

Als je nog vragen hebt, kan je terecht bij je werkgever (je school of centrum) of het werkstation dat je personeelsdossier beheert.

Naar boven


Extra informatie

Regelgeving

Contact