Verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte hogeschoolpersoneel

Wat is het?

Ben je benoemd en met bezoldigd ziekteverlof? En wil je je opdracht weer opnemen, maar dan halftijds? Dan kan je verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte nemen.

Recht of gunst?

Dit verlof is een recht. Je moet het wel aanvragen via een doktersattest.

Naar boven

Voorwaarden

Enkel als je benoemd bent, kan je dit verlofstelsel nemen.

Je hebt een doktersattest nodig, dat eventueel nog goedgekeurd wordt door het controleorgaan aangesteld door je hogeschool. Je kan dit verlof alleen aanvragen als je met bezoldigd ziekteverlof bent en de arts oordeelt dat je je werk halftijds kan hervatten.

Je oefent je ambt uit met halftijdse prestaties. Je oefent dus nog exact 50% uit en voor het gedeelte van je opdracht boven de 50% ben je met verlof.

Je kan dit verlof alleen nemen op je benoemde prestaties. De prestaties die je nog uitoefent (50%), kan je wel als tijdelijk personeelslid presteren. Om het volume van je prestaties te bepalen tellen al je opdrachten binnen het onderwijs mee.

Naar boven

Begin, duur en einde

Begin

Het verlof vangt aan op de datum vermeld op het doktersattest en moet aansluitend genomen worden op bezoldigd ziekteverlof.

Duur en einde

Je kan het verlof aanvragen voor een maximale periode van 30 dagen. Het kan met een maximale periode van 30 dagen verlengd worden.

Je kan dit verlof in een periode van 10 jaar dienstanciënniteit maximaal 90 dagen nemen.

Naar boven

Gevolgen

Administratieve stand

Je bent in dienstactiviteit.

De periodes van verminderde prestaties wegens ziekte tellen niet mee als ziekteverlof.

Salaris

Je ontvangt je salaris voor je volledige opdracht, ook voor het gedeelte van je opdracht dat je niet presteert.

Anciënniteit

Dit verlof telt mee voor de geldelijke anciënniteit.

Pensioen

Voor meer informatie over de invloed van dit verlof op je pensioen kan je terecht bij de Federale Pensioendienst (FPD).

Naar boven

Hoe aanvragen?

Je vraagt dit verlof aan bij je dokter en bij de hogeschool.

De hogeschool geeft toestemming op basis van het doktersattest en de eventuele toestemming van de controlearts.

Naar boven

Vragen?

Als je nog vragen hebt, kan je terecht bij je hogeschool.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina’s

Regelgeving