Verlof wegens overmacht van je personeel

Wat is het?

  • Is het verlof wegens overmacht een recht of een gunst?
  • Wat zijn de voorwaarden en de gevolgen?
  • Wanneer begint en eindigt het verlof?
  • Hoe lang mag je personeelslid verlof wegens overmacht nemen?
  • Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

Alles wat je personeelslid moet weten, vind je op de pagina voor onderwijspersoneel over verlof wegens overmacht.

Wat moet ik doen?

  • Vraag je personeelslid een medisch attest dat het verlof wegens overmacht staaft. Je houdt het attest bij in de onderwijsinstelling.
  • Een verlof wegens overmacht moet je niet melden aan het werkstation.

Naar boven

Extra informatie

Verwante pagina

Voor onderwijspersoneel

Uitbreiding verlof wegens overmacht

Bovenop het verlof wegens overmacht heeft het personeelslid vanaf 1 januari tot en met 30 juni 2021 bijkomend recht op verlof wegens overmacht.