Verminderde prestaties in medisch verband

Verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte

Een vastbenoemd of tijdelijk personeelslid kan, aansluitend op ziekteverlof, verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte aanvragen.

Langdurig verlof voor verminderde prestaties om medische redenen

Voor wie minstens halftijds vastbenoemd is, langdurig ziek is en tot het einde van de loopbaan het werk niet meer voltijds kan opnemen.

Afwezigheid aangepaste arbeid ziekenfonds

Voor tijdelijke personeelsleden die na een beslissing van de adviserend arts van het ziekenfonds deeltijds mogen hervatten na ziekte.