Verminderde prestaties van je personeel: wegens ziekte of om medische redenen

Wat is het?

  • Wat is verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte? En langdurig verlof voor verminderde prestaties om medische redenen? Heeft je personeelslid verminderde prestaties na een beslissing van de adviserend arts van het ziekenfonds (afwezigheid aangepaste arbeid)?
  • Recht of gunst?
  • Voorwaarden en gevolgen, begin, duur en einde
  • Aanvraagprocedure, formulieren en omzendbrieven voor je personeel

Alles wat je personeelslid moet weten, vind je op de pagina’s voor onderwijspersoneel over:

Naar boven

Wat moet ik doen?

Melden aan het ministerie

Verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte

Verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte is een opdrachtgebonden dienstonderbreking.

Meld die samen met de opdrachten met een RL-1, gebeurteniscode 23158 of 23159:

  • Code 158 als het personeelslid het werk hervat met een percentage tussen 50 en 74 %
  • Code 159 als je personeelslid het werk hervat met een percentage van 75 % of meer

Specifieke meldingen en voorbeelden: omzendbrief ziekteverlof: melding verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte.

Langdurig verlof voor verminderde prestaties om medische redenen

Langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen is een opdrachtgebonden dienstonderbreking.

Meld die samen met de opdrachten met een RL-1, gebeurteniscode 23189. Gebruik code 189. Het werkstation zal het verlof niet aanrekenen op het aantal dagen betaald ziekteverlof.

Meer informatie: omzendbrief ziekteverlof: melding langdurig vvp om medische redenen.

Afwezigheid aangepaste arbeid ziekenfonds

Een afwezigheid aangepaste arbeid ziekenfonds is een opdrachtgebonden dienstonderbreking. 

Meld het deel dat het tijdelijk personeelslid niet meer moet presteren met een  DO 225.

Meer details, vereiste documenten en voorbeelden: omzendbrief ziekteverlof: melding toegelaten activiteit na een beslissing van het ziekenfonds.

Naar boven

Regelgeving en formulieren

Regelgeving

Formulieren