Vind een opleiding of centrum

Soorten opleidingen

In het volwassenenonderwijs kan je opleidingen volgen op verschillende niveaus:

  • Basiseducatie
  • Secundair volwassenenonderwijs
  • Hoger beroepsonderwijs
  • Specifieke lerarenopleiding

Basiseducatie

Basiseducatie wordt georganiseerd door de centra voor basiseducatie (CBE). Je leert er basisvaardigheden op het niveau van het basisonderwijs en de eerste graad secundair onderwijs, zoals Nederlands tweede taal (NT2), opstap Frans en Engels, wiskunde, maatschappelijke oriëntatie en computerlessen. Als je 18 jaar of ouder bent, weinig schoolopleiding had en problemen hebt met lezen, schrijven of rekenen, dan is basiseducatie iets voor jou.

Certificaat

Als je slaagt voor alle modules in je opleiding krijg je een certificaat dat door de Vlaamse overheid erkend wordt.

Secundair volwassenenonderwijs

Het secundair volwassenenonderwijs volg je in centra voor volwassenenonderwijs (CVO).

Je kan kiezen uit een brede waaier van beroepsgerichte opleidingen op het niveau van het secundair onderwijs (tso en bso).

Je kan ook kiezen voor een opleiding uit het studiegebied algemene vorming, het vroegere tweedekansonderwijs. Hier vind je opleidingen op het niveau van het aso, en ook de opleiding 'Aanvullende algemene vorming'.

Verder kan je ook een opleiding Nederlands tweede taal (NT2) volgen in het secundair volwassenenonderwijs.

Certificaat, getuigschrift, diploma

Als je slaagt voor alle modules in je opleiding krijg je een certificaat dat door de Vlaamse overheid erkend wordt.

Een uitzondering is de opleiding 'Bedrijfsbeheer' in het studiegebied handel. Hier behaal je een getuigschrift bedrijfsbeheer. Dit getuigschrift is een basisvereiste als je in België een eigen zaak wil beginnen.

Diploma secundair onderwijs via het secundair volwassenenonderwijs

Je kan sommige beroepsopleidingen combineren met een opleiding 'Algemene aanvullende vorming'. Zo behaal je het diploma secundair onderwijs.

Bekijk de lijst van Diplomagerichte beroepsopleidingen (docx, 4 p.) (106 kB).

Andere opleidingen uit het studiegebeid algemene vorming situeren zich op het niveau van het aso, en leiden rechtstreeks naar het diploma secundair onderwijs.

Hoger beroepsonderwijs

Hoger beroepsonderwijs (HBO) volg je in centra voor volwassenenonderwijs. Een uitzondering is de opleiding HBO5 verpleegkunde, die je in een school voor voltijds secundair onderwijs volgt.

In het HBO kan je kiezen uit verschillende beroepsgerichte opleidingen. Het niveau van de opleidingen is hoger dan in het secundair onderwijs, maar lager dan in een professionele bacheloropleiding.

Certificaat, diploma

Als je slaagt in een opleiding van minder dan 900 lestijden krijg je een certificaat dat door de Vlaamse overheid erkend wordt.

Een opleiding van meer dan 900 lestijden leidt tot een graduaatsdiploma.

Specifieke lerarenopleiding

De specifieke lerarenopleiding (SLO) is een opleiding die je volgt als je al een diploma (meestal in het hoger onderwijs) behaald hebt, en graag les wil geven.

Je kan de specifieke lerarenopleiding volgen in sommige centra voor volwassenenonderwijs, maar ook aan alle universiteiten en sommige hogescholen.

Diploma

De opleiding leidt tot het diploma van leraar. Je hoofddiploma bepaalt in welke vakken je les mag geven.

 Naar boven

Kwaliteitscontrole

De onderwijskwaliteit in het volwassenenonderwijs wordt bewaakt en gestimuleerd door de onderwijsinspectie. Elk centrum wordt minstens eens in de 10 jaar doorgelicht. Je kan de doorlichtingsverslagen van de CVO's en CBE's online raadplegen.

In het verslag vind je een samenvatting die specifiek geschreven is voor cursisten. De inspectie formuleert in het verslag aanbevelingen en duidt tekorten van het centrum. Tenslotte stelt de inspectie een advies aan de Minister van Onderwijs op:

  • Gunstig advies (advies 1): het centrum blijft erkend
  • Beperkt gunstig advies (advies 2): het centrum bljift voorlopig erkend. Tijdens de opvolgingsdoorlichting gaat de onderwijsinspectie na of de tekorten zijn weggewerkt.
  • Ongunstig advies (advies 3): De procedure tot intrekking van de erkenning wordt opgestart. De school krijgt 2 maanden tijd om een verbeteringsplan in te dienen. Als de Vlaamse Regering het verbeteringsplan van de school goedkeurt, dan wordt de procedure opgeschort voor minimum 1 schooljaar en maximum 3 schooljaren.

Naar boven

Opleidingsaanbod en contactgegevens van alle centra

Wil je weten waar je een bepaalde opleiding kan volgen? Nederlands tweede taal bijvoorbeeld, of de specifieke lerarenopleiding.
Waar is er een centrum voor volwassenenonderwijs of voor basiseducatie in jouw buurt?

In het onderwijsaanbod vind je alle opleidingen en de contactgegevens van alle centra voor volwassenenonderwijs of basiseducatie terug:

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina